Stad Roeselare op weg richting klimaatneutraliteit

19 Februari 2024

Stad Roeselare trekt al sinds 2017 de kaart van duurzaamheid en doet daartoe grote inspanningen. Want de ambities liggen hoog: tegen 2050 wil Roeselare klimaatneutraal zijn. Concreet betekent dit dat we onze CO2-uitstoot verminderen met minstens 80%.  

Jaarlijks maakt de Stad de balans op om te kijken hoe ver ze staat met haar eigen doelstellingen binnen de verschillende pijlers.  

Roeselare koploper op vlak van particuliere zonne-installaties 
Roeselare blijft immers de absolute nummer één van de centrumsteden wat betreft het aantal particuliere zonne-installaties per gezin én het totaal geïnstalleerd vermogen daarvan. 

Duurzaam renoveren  
Met de Energiewijken #VANRSL zette de Stad de voorbije jaren in op collectieve renovatie in enkele wijken, maar in 2023 rolde de Stad daarnaast ook een stadsbreed renovatieprogramma uit. Met de JAAA MAAR HOE-campagne ontvingen 726 inwoners uitgebreid renovatieadvies, waarbij afhankelijk van de aanpak 30 tot 50% al gestart is met of van plan is te renoveren.

Duurzaam verlichten en verwarmen  
In 2023 steeg het gebruik van led in de openbare verlichting in de stad van 41% naar 48% én blijven we zo op schema om tegen 2028 volledig overgeschakeld te zijn op led, waar dit initieel tegen 2030 de bedoeling was.  

Ook het verledden van onze stadsgebouwen, waarbij we van 37% naar 50% gingen, kende vorig jaar een sneltempo.  

In Roeselare verwarmen we voor een groot stuk met het warmtenet Roeselare. Dankzij het warmtenet Roeselare wordt jaarlijks 10.000 ton CO2-uitstoot vermeden, equivalent aan 1.114 rondjes om de aarde met een benzinewagen! In 2023 maar ook dit jaar worden verschillende projecten aangesloten op het warmtenet en komt er een belangrijke uitbreiding in het centrum van Roeselare: via het nieuwe stadhuis richting Klein Seminarie.  

Yes, de 100.000ste boom is in zicht!  
Met meer dan 86% gerealiseerde ambitie, ligt de 100.000ste boom binnen handbereik én bespaarden we al een jaarlijkse CO2-uitstoot vergelijkbaar met 1.300 benzinewagens.  

Bomen werden aangeplant in het Krommebeekbos en het Bergmolenbos, maar ook in het centrum werden straten (Jan Mahieustraat, Ardooisesteenweg, Spanjestraat, Arme-Klarenstraat, …) en wijken (Godelieve en Sint-Jozef) vergroend. Her en der kregen (speel-)pleintjes een groen, nieuw kleedje. Groen en ontmoeten werden gecombineerd op het Vredesplein, Munitieplein, Vinkenbosje, Kerelsplein, speelplein Pater Pire en landschapspark Zilverberg. Met acties als Behaag RSL, de Liefdesbomen en Bewilg het Landschap werden ook in de tuinen van de Roeselarenaar bomen en hagen aangeplant. Tijdens alle aanplant kiezen we maximaal voor biodiverse en streekeigen soorten.  

De inspanningen lonen: van alle steden in de stadsmonitor steeg de tevredenheid over groen het sterkst in Roeselare! 

Minder beton, meer water  
Een duurzame stad houdt rekening met het water. Verharding zorgt ervoor dat regenwater minder makkelijk de grond kan insijpelen, wat zowel tot verdroging als wateroverlast kan leiden. Om dit te vermijden is het cruciaal om ruimte te creëren voor water, natuurlijke infiltratie te bevorderen en het bufferen van regenwater te integreren in openbare ruimtes.  

Sinds 2021 staat minstens 31.709 m² ontharding op de planning, waarvan de helft al gerealiseerd is. Dat zijn meer dan 6 voetbalvelden waar jaarlijks 31,7 miljoen liter water in de grond kan sijpelen of 265.000 baden die terug naar de grondwatertafel lopen in plaats van naar het riool.  

Sinds 2021 werd al 16.750 m3 waterbuffering gerealiseerd, dat is het jaarlijks waterverbruik van 228 gezinnen. In 2024 staat de aanleg van nog eens 32.440 m3 waterbuffering gepland.  

Zo liggen we met hemelwateropvang als met ontharding goed op schema om de doelstellingen richting 2030 te halen.  

 

Deze resultaten werden toegelicht en voorgelegd ter bespreking op de Commissie Ruimte van 19 februari 2024.    

  • groene omgeving op site Schiervelde met waterplas, groene berm en bomen
Toon vergrote weergave in een popup (groene omgeving op site Schiervelde met waterplas, groene berm en bomen)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?