Stad Roeselare zet in op Nectargrasland

14 mei 2024

De Stad Roeselare zet zich al ruime tijd in voor bloemenweides en graslanden met bloembollen. Dit heeft geleid tot een geleidelijke uitbreiding van het extensieve groen, waarbij gazonpercelen werden omgezet naar graslanden op het openbaar domein. De deelname van de Stad aan de Maai Mei Niet-campagne sinds 2021 resulteerde verder in een aanzienlijke uitbreiding van het extensief beheerde groen.  

Na een evaluatie vorig jaar, gaat de Stad hiermee verder aan de slag maar kiest ze voor een duurzamere en kwalitatievere aanpak. Met het project ‘Nectargrasland’ streeft de Stad naar een duurzaam beheer van groen, met als doel een bloeiende en biodiverse stad voor alle inwoners.  

Een 10-puntenplan moet  zorgen voor een heldere, praktische aanpak van de uit te voeren taken en een goede samenwerking tussen verschillende diensten binnen de Stad. Basis daarbij is dat er heel duidelijk wordt bepaald welke zones in de stad intensief dan wel extensief beheerd zullen worden. 

Intensief beheer is de norm, wat betekent dat bermen, groenzones en grasvelden heel regelmatig gemaaid worden waardoor het gras goed begaanbaar en functioneel is.

Voor het extensief maaien werden door de Stad bepaalde zones afgebakend.  Door zorgvuldig tijdstippen en locaties te kiezen waarin we wel of niet gaan maaien, zorgen we ervoor dat er gedurende alle seizoenen altijd bloeiende bloemen en planten beschikbaar blijven voor de insecten in de buurt.

  • bloemenweide
Toon vergrote weergave in een popup (bloemenweide)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?