Test BE-Alert op donderdag 7 april

6 april 2022

Schrik niet als je op donderdag 7 april rond 9.30 u. een bericht krijgt via BE-Alert. We voeren een test uit, om zeker vlot te kunnen reageren met het systeem als er zich een noodsituatie zou voordoen in onze stad.

We doen deze keer een test op basis van locatie, om te zien of we iedereen binnen een bepaalde zone kunnen bereiken wanneer er zich daar een ramp zou voordoen. Alleen personen die zich in het bepaalde gebied bevinden op het moment van de test, zullen het testbericht ontvangen. Het maakt daarbij niet uit of je geregistreerd bent voor BE-Alert of niet.

Wat is BE-Alert?

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou verwittigt en de nodige instructies geeft bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert, kan een stad, provincie of gemeente een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle betrokken inwoners snel de nodige aanbevelingen (bv. ramen en deuren sluiten bij een brand). Officiële, correcte informatie, direct van de bron.

BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om jou te waarschuwen. Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of een e-mail. BE-Alert heeft voldoende capaciteit om een groot aantal inwoners via verschillende kanalen tegelijkertijd op de hoogte te stellen.

Laat je waarschuwen, waar je ook bent

Een bericht van BE-Alert kan je op 2 manieren ontvangen:

  • op basis van een adressenlijst. Daarom is het heel belangrijk dat je je inschrijft op Be-Alert. Je kan verschillende adressen en verschillende telefoonnummers registreren. Je woont in Roeselare en werkt in een andere stad? Registreer beide adressen en je blijft steeds op de hoogte.
  • op basis van locatie. Iedereen die fysiek aanwezig is in die zone krijgt dan een sms. Dit systeem is uniek in België. Zo kan je dus ook verwittigd worden als je een dagje aan zee, in de Ardennen, op een festival,... bent en er zich daar een noodsituatie voordoet.
     

Je kan je heel gemakkelijk registreren op www.be-alert.be. Inschrijven is volledig gratis. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?