Update brand bij de firma Belcroom in Roeselare Gunstige resultaten van bodem- en wateronderzoek

23 oktober 2020

Update brand bij de firma Belcroom in Roeselare Gunstige resultaten van bodem- en wateronderzoek

Nadat chemische stoffen waren vrijgekomen bij de brand bij metaalverwerkingsbedrijf Belcroom in Roeselare werden preventieve voorzorgsmaatregelen genomen tot alle resultaten van bodem- en wateronderzoek bekend waren. De resultaten van dit onderzoek zijn gunstig: de voorzorgsmaatregelen binnen de perimeter worden opgeheven. Het captatieverbod blijft nog even van kracht.

In de nacht van zaterdag op zondag 11 oktober 2020 was er een zware brand in het bedrijf Belcroom in Roeselare. De firma brandde volledig uit. Het parket Kortrijk bevestigt dat de brand een accidentele oorzaak heeft.

Burgemeester Kris Declercq: “We zijn tevreden dat het gemeentelijk rampenplan opgeheven kan worden na dit grote incident. Het terrein is door de brandweer overgedragen aan een gespecialiseerde firma die intussen startte met de opruim- en saneringswerken. De hardnekkige brand kon een grote impact hebben op ons milieu. Gelukkig kon door het snelle optreden van de brandweer en van zo veel diensten veel erger voorkomen worden. Ik wil uitdrukkelijk hun harde werk bedanken.”

Chemische waarden in De Mandel zwakken af: captatieverbod blijft voorlopig aan

Het effect van de brand uit zich vooral in het water van de riolering en de waterlopen, zoals de Mandel. Hoe kwamen de chemische stoffen (chroom en nikkel) in de riolering en de waterlopen? Om onder meer de omgeving en andere bedrijven te vrijwaren heeft de brandweer op zondag 11 oktober de zware brand geblust. Onmiddellijk werd het bluswater zo veel mogelijk opgevangen. Toch is een deel van het gecontamineerde bluswater weggelopen naar het oppervlaktewater en de rioleringen en van daaruit naar de Mandel en de Leie. Daarom voerde de gouverneur het captatieverbod in dat tot op vandaag blijft gelden. Vandaar dat er veel onderzoek werd gevoerd om de waterkwaliteit op te volgen. De gemeten waarden in het water en in het slib evolueren gunstig. De Vlaamse Milieumaatschappij voert de komende dagen nog enkele testen uit. De Stad hanteert het voorzichtigheidsprincipe en wacht tot na het weekend de resultaten af vooraleer de captatie op de Mandel en de Leie weer toe te laten. Belangrijk: de uitstroom van dat bluswater heeft geen invloed gehad op de huizen en bedrijven in de perimeter.

De voorzorgsmaatregelen in de perimeter mogen dankzij gunstige meetresultaten opgeheven worden
Om te weten wat de impact van de brand op de omgeving van het bedrijf was, werden representatieve stalen in de bodem en in water (regen-, put- en zwembadwater) genomen, verspreid in en net buiten de perimeter. Deze resultaten werden geanalyseerd door de Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Zorg en Gezondheid en professor Dr. Jan Tytgat, toxicoloog van KULeuven. Op basis van hun interpretatie beslist de crisiscel om de voorzorgsmaatregelen (zoals een verbod op het gebruik van regenwater of het eten van groenten uit de tuin) te beëindigen.

Burgemeester Kris Declercq: “Het is geruststellend dat de onderzoeksresultaten bevestigen dat er geen chemische stoffen via de rook zijn verspreid en dat de metingen in de bodem en in de regenwaterputten gunstig zijn. Dat hebben we ook persoonlijke gecommuniceerd naar de bedrijven en bewoners in de perimeter.
 

  • De rook heeft geen chemische deeltjes verspreid over de perimeter. Een adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer bevestigt dat de perimeter niet acuut blootgesteld is. Op het moment van de brand voerde de brandweer al metingen uit en die waren negatief. Door het bluswater zijn de chemische deeltjes ter plaatse neergeslagen en meegespoeld naar de opslagplaatsen en rioleringen, die nu grondig gereinigd worden. De rook van de brand was niet meer toxisch dan dat van een normale brand.
  • De waterstalen van regenputten en zwembaden zijn goed. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft stalen genomen van water uit regenputten en zwembaden en hieruit blijkt dat de normen niet worden overschreden. De Stad bevestigt dat de maatregel om regenwater niet te gebruiken (behalve voor toilet doorspoelen) opgeheven wordt. Dat betekent dat het water opnieuw gebruikt mag worden waarvoor het voor de brand diende.
     
  • De bodemstalen van publiek en private domeinen zijn goed. De Vlaamse afvalstoffen Maatschappij (OVAM) nam stalen van de bodem op verschillende plaatsen (publiek en privaat domein) en de analyseresultaten zijn gunstig. Nergens wordt de richtwaarde overschreden. De Stad bevestigt dat de maatregel om geen groenten of fruit te consumeren uit eigen tuin opgeheven wordt.
     

Kraantjeswater altijd veilig
We herhalen ook dat drinkwater, ‘stadswater’, altijd zuiver en drinkbaar was in Roeselare, in Izegem én binnen de perimeter. Er zit op de vervuilde waterlopen geen enkel drinkwaterwinningsgebied. Drinkwater wordt gemaakt in enkele grote waterproductiecentra, waar het streng gecontroleerd wordt.

Burgers die nog vragen hebben over de brand bij Belcroom kunnen terecht op het gratis stadsnummer 1788 (tijdens de openingsuren) of kunnen mailen naar 1788 [at] roeselare.be.

Lees meer artikels over:

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?