Veiligheidsaanpak Stationsomgeving loont

10 maart 2022

De voorbije jaren zette de stad samen met politiezone RIHO sterk in op een veilige stationsomgeving, denk maar aan het herlokaliseren van de bushalte, het inrichten van de uitvalsbasis van het team van gemeenschapswachten en het verfijnen van het cameraschild.

Deze investeringen werpen hun vruchten af. Globaal genomen kan de politiezone RIHO goede ophelderingscijfers (ruim boven het nationaal gemiddelde) voorleggen en liggen de criminaliteitscijfers laag. De stad is op vlak van veiligheid de beste van alle Vlaamse centrumsteden volgens de stadsmonitor.

Het veiligheidsbeleid in de stationsomgeving steunt op drie pijlers: veiligheid, samenleven, netheid.

Fijn samenleven: aanpak storend rondhanggedrag
- Vervangen van aantal zitbanke  door speelelementen voor de kinderen en groen. 
- Straathoek- en jongerenwerkers gaan verder in dialoog met veroorzakers van deze vorm van overlast.

Veiliger fietsen & wandelen
- Fietssuggestiestroken om het wandel-en fietsverkeer beter te stroomlijnen.
- Vergroening en verfraaiing van het stationsplein

Nultolerantie zwerfvuil
- overleg en samenwerking met de eigenaars van de handelspanden en de uitbaters van de aanwezige handelszaken om de algemene aanblik van het plein aan te pakken
-  extra inspanningen rond het nethouden van het plein en nultolerantie voor wie zwerfvuil achterlaat. 

Met de komst van een nieuwe Zomerspeelplaats in de zomer, wordt het Stationsplein een echte ‘place to be’ voor iedere Roeselarenaar of bezoeker van de Stad

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?