Voorbereidingen zone 30 starten

18 april 2023

Vanaf 1 september komt er een ruime zone 30 in Roeselare. Zo zetten we stappen naar meer veiligheid. Trager verkeer leidt tot minder ongevallen met verkeersslachtoffers, leefbare straten en zelfs vlotter verkeer. We geven zo ook meer ruimte aan de voetgangers en fietsers om zich op een veilige manier te verplaatsen.

Versmallingen als “poorteffecten” waar zone 30 begint

Om duidelijk aan te tonen waar de zone 30 begint, voorzien we op verschillende plaatsen een wegversmalling. Zo zetten we de overgang van 50 km./u. naar 30 km./u. goed in de verf. Voertuigen moeten er hun snelheid minderen en daardoor kunnen we de maximumsnelheid van 30 km./u. beter afdwingen.

In de week van 24 april gebeuren er in drie straten kleine aanpassingen.

 • Brugsesteenweg
  • We voorzien een wegversmalling ter hoogte van café De Elleboog.
  • Op 25 april is er beperkte hinder, de straat moet niet worden afgesloten. Er is doorgaand verkeer in beide richtingen mogelijk.
    
 • Hoogleedsesteenweg
  • Er komt een wegversmalling ter hoogte van het kruispunt met de Steenstraat en Kattenstraat.
  • Na een infomoment met de buurtbewoners is gekozen voor de afschaffing van beurtelings parkeren in het stuk tussen de Steenstraat en de Gitsestraat. Het plan werd aangepast rekening houdende met de opmerkingen en suggesties van de buurtbewoners.
  • We schilderen aan weerszijden van de weg parkeerstroken. Deze scheppen meer duidelijkheid voor bewoners en remmen de snelheid van de voertuigen af.
  • De straat wordt op 26 april voor één dag afgesloten. Er zal een korte omleiding zijn via de Steenstraat en Gitsestraat.
    
 • Iepersestraat
  • Er komt een wegversmalling ter hoogte van het kruispunt met de Bakkersstraat.
  • Na een infomoment met de buurtbewoners, is beslist om het beurtelings parkeren af te schaffen. We schilderen aan weerszijden van de weg parkeerstroken.
  • De uitvoering gebeurt op 27 april en is vermoedelijk één dag werk.
  • De straat wordt voor één dag afgesloten voor doorgaand verkeer. Er is een korte omleiding via de Bakkersstraat en de Molenstraat.
  •  

Zone 30 vanaf 1 september

Vóór 1 september worden er overal nieuwe verkeersborden geplaatst en voorlopig met plastic afgedekt. De zone 30 gaat in op het moment dat de borden onthuld worden.

Da’s niet toevallig bij de start van het nieuwe, veilige schooljaar!

Nadien volgen er ook nog markeringen op de grond om de zone 30 te accentueren. Voor het aanbrengen van markeringen zijn de weersomstandigheden een belangrijke factor.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?