Waarom strooi je niet in mijn straat?

23 Januari 2019

Als jij je afvraagt waarom de stad jouw straat niet strooit, terwijl we dat wel doen in andere straten, dan is dat een gevolg van het strooiplan. Met dat plan maken we de wegen en fietspaden zo snel en efficiënt mogelijk ijs- en sneeuwvrij aan de hand van een weldoordachte aanpak.

Dankzij het strooiplan kunnen we er snel voor zorgen dat bijna alle weggebruikers op relatief korte afstand van hun woning op een bestrooide weg komen. Eerst strooien we de hoofdwegen, de wegen voor het openbaar vervoer en de wegen die leiden naar scholen en openbare parkings. Daarna pakken we wegen met een secundaire prioriteit aan. Dat zijn onder meer minder drukke wegen die een extra risico opleveren omdat ze bijvoorbeeld op een helling liggen, een overweg passeren of een wijk bedienen.

Strooien helpt niet altijd

Verkeer in woonwijken is voornamelijk bestemmingsverkeer. In die straten is er weinig doorgaand verkeer en is de impact op het verkeer beperkter. Bovendien gaat het dooieffect van strooizout verloren bij weinig verkeer in de straat. Strooizout heeft maar maximaal effect als het belast en ingereden wordt door een continue verkeersstroom. Bij een kleine verkeersstroom kan dit zelfs voor gevaarlijke situaties zorgen doordat het smeltwater terug aanvriest en er ijsplekken ontstaan. Daarom heeft het geen zin om in woonwijken en straten met weinig verkeer te strooien.

Fietspaden

Voor het ijs- en sneeuwvrijhouden van de belangrijkste fietspaden heeft de stad een pekeltractor. Pekel is zout opgelost in water en wordt gebruikt om fietspaden berijdbaar te maken. Als op een fietspad zout gestrooid wordt, zakt de korrel naar beneden. Als zo'n korrel niet kapot gereden wordt, is er geen effect. Pekel lost veel sneller op en is daardoor veel effectiever.  

Voetpad is eigen verantwoordelijkheid

Elke burger is verplicht om het voetpad voor zijn eigen woning ijs- en sneeuwvrij te houden. Zorg er wel voor dat je hierbij de sneeuw niet ophoopt op de fietspaden en dat de rioolputjes vrij blijven. Ben je zorgbehoevend of beperkt mobiel? Dan kan je beroep doen op de sneeuwtelefoon. Na inschrijving op de sneeuwtelefoon-lijst, komt er telkens wanneer het sneeuwt iemand langs om jouw stoep sneeuwvrij te maken. Je kunt inschrijven via het telefoonnummer 1788.