Werken Diksmuidsesteenweg

25 mei 2023

Huidige fase van de werken 

Vanaf 30 mei starten de nutswerken aan de kant van Schiervelde. Die zullen wellicht zes weken duren. Daarna werken de nutsmaatschappijen aan de kant van de REO-veiling, vermoedelijk tot eind augustus.

Kant Schiervelde: van Rijksweg tot kruispunt Oostnieuwkerksesteenweg

De nutsmaatschappijen starten aan de Rijksweg en schuiven op naar het kruispunt met de Oostnieuwkerksesteenweg. In het voetpad en fietspad vernieuwen ze kabels en leidingen voor elektriciteit, telecom, water, … Nadien worden de sleuven opgevuld en hersteld.

Deze fase duurt wellicht tot eind juni.

Dit is een inschatting. Slecht weer of onvoorziene omstandigheden kunnen de planning doen opschuiven. Weet dat de borden en signalisatie op het terrein altijd voorrang hebben op de informatie in deze brief. 

Aangepaste maatregelen voor het verkeer

Wat kan je wel?

 • Te voet kan je door aan de kant van de REO-veiling.
 • Met de auto kan je:
  • Vanuit de Rijksweg richting centrum rijden tot aan de Westlaan.
  • Parking Schiervelde bereik je vanuit de Rijksweg. Van zodra de nutswerken klaar zijn tussen de Rijksweg en site Schiervelde, kan je vanuit de parking ook weer richting Rijksweg rijden.
  • Tussen de Oostnieuwkerksesteenweg en de Westlaan in twee richtingen rijden.
 • Met de fiets kan je:
  • Vanuit de Rijksweg richting centrum rijden. Je gebruikt het fietspad aan de rechterkant (kant REO-veiling).

Wat kan je niet?

 • Je kan niet parkeren in de werfzone. Je plaatst je wagen best tijdig uit de werfzone. De parkings van woningen, winkels en bedrijven blijven bereikbaar voor klanten.
 • Vanuit het centrum kan je niet in één rechte lijn tot aan de Rijksweg.
  • Met de auto volg je een kleine omleiding via de Oostnieuwkerksesteenweg.
  • Met de fiets volg je een omleiding via ’t Hoog Stuk en de Smedenstraat naar het fietspad langs de Mandel.

Waarom zijn de werken nodig? 

Actie tegen wateroverlast 

De Klauwaertsbeek kronkelt langs de Diksmuidsesteenweg en door enkele wijken. De beek, die via de Mandel verder vloeit naar de Grote Bassin, werd doorheen de jaren geteisterd door vervuiling. 

Stad Roeselare, Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) willen die vervuiling stoppen. Daarom gebeuren er saneringswerken. Saneren betekent het vuilwater van de beek halen en dat doen we onder andere door een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen.   

Veilige fietspaden en meer groen 

Na de rioleringswerken krijgt de Diksmuidsesteenweg een veilige, groene heraanleg. Fietsers zullen er veilig rijden op aparte fietspaden. De Provincie West-Vlaanderen investeert mee. De voetpaden worden breder en we vervangen beton door plantvakken en bomen. 

Andere werken in de buurt  

Daar waar de Klauwaertsbeek langs het fietspad tussen de Kannunik Duboisstraat en de Westlaan stroomt, legt Aquafin een collector aan.   

In een aantal straten die ook aansluiten op de Klauwaertsbeek, zal er een gescheiden riolering worden aangelegd. Nadien wordt de weg terug hersteld in de oorspronkelijke staat. Je leest er meer over in de krant, die in juni 2021 bij inwoners in de bus viel.

diksmuidsesteenweg diksmuidsesteenweg

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?