Subsidiering handelaars en horeca (verenigingen)

Wat? 

Organiseer samen met enkele collega-handelaars en/of horeca-uitbaters een event in ons bruisend RSL en maak kans op een stedelijke subsidie die 50% van jouw uitgaven dekt.

Meer info vind je hierover in het reglement.

Voorwaarden: 

Basisvoorwaarden   

  • Het evenement of samenwerkingsactivatie moet georganiseerd worden door de handelaars of horeca waarvan hun zaak en hun activiteiten op het grondgebied Roeselare zijn gelegen.
  • Het evenement of samenwerkingsactivatie moet door minimum drie handels- of horecazaken samen georganiseerd worden op het grondgebied van Roeselare.
  • Het evenement of samenwerkingsactivatie overstijgt de reguliere werking van de deelnemende zaken door de organisatie van een event of activatie die tijdens normale koopdagen niet gebeurt.
  • Het evenement of samenwerkingsactivatie is voor iedereen toegankelijk met grote betrokkenheid van de consument.
     
Hoe? 

Met deze subsidie willen wij voor de shoppers/klanten extra beleving creëren en zo de retail en horeca in Roeselare een extra duwtje in de rug geven.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de uitgaven nodig voor het event of samenwerkingsactivatie. Indien het event of samenwerkingsactivatie kadert in relatie tot ernstige hinder door openbare werken (criterium is minder hinder premie Vlaamse Overheid) bedraagt de subsidie maximaal 70% van de uitgaven. 
Deze uitgaven worden zoals hogervermeld in een inventaris aangegeven. De subsidie wordt berekend volgens de ingediende facturen incl. btw. 
Deze subsidiering bedraagt maximaal 3.000 euro per aanvraag.
 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?