Een opdracht uitvoeren voor de Stad

Wat? 

Wanneer de Stad ingaat op jouw offerte en de opdracht aan jou toewijst, krijg je daar bericht van via e-mail en/of aangetekende brief. De leidend ambtenaar van het dossier zal jou contacteren om de opstart en uitvoering van de opdracht verder te bespreken.

Wetgeving ‘Werken met derden’

Als de uitvoering van het werk, de dienst of de levering plaatsvindt in de gebouwen van Stad & OCMW Roeselare of op het openbaar domein, is de wetgeving ‘Werken met derden’ van toepassing. Dit betekent dat je:

 • De welzijnsverplichtingen eigen aan de inrichting moet naleven en doen naleven.
 • Informatie moet doorgeven aan eigen werknemers en onderaannemers
 • Informatie moet verstrekken over eigen risico’s
 • Moet meewerken aan coördinatie en samenwerking
   

We sturen jou daarom, indien van toepassing, een bijkomende overeenkomst ‘werken met derden’ op die je moet ondertekenen en terugbezorgen. Dit document is geldig voor de ganse looptijd van de overheidsopdracht, inclusief de mogelijke verlengingen. 

Voor bijkomende inhoudelijke vragen over deze wetgeving, mag je ons steeds contacteren.

Borgstelling

Bij sommige opdrachten wordt een borgstelling gevraagd. Er zijn 2 manieren om borg te stellen.

Gratis borgstelling via deposito- en consignatiekas

Gratis borgstelling via de deposito- en consignatiekas

 • Kies voor e-DEPO – nieuw dossier – borgtocht overheidsopdracht 
 • Vul de gegevens zo nauwkeurig mogelijk in  

Adres Stad Roeselare: Botermarkt 2, 8800 Roeselare
Ondernemingsnummer Stad: 0207.432.520

Adres OCMW Roeselare: Gasthuisstraat 10, 8800 Roeselare
Ondernemingsnummer OCMW: 0212.174.137 

 • Je stort het bedrag van de borgtocht zoals aangegeven in het aanvraagdocument.  
 • Na ontvangst van de borgsom stuurt de Depositokas je een bewijs van inschrijving en een bericht van borgstelling.  
 • Dit bewijs stuur je door naar je dossierbeheerder van de Stad of OCMW, of naar 1788 [at] roeselare.be

Borgstelling via een kredietinstelling of verzekeringsmaatschappij

 • Je vraagt aan jouw kredietinstelling of verzekeringsmaatschappij om een borgstellingsbewijs op te maken in het kader van een overheidsopdracht.  

  • Volgende informatie dient opgenomen te worden:  
   • Reden van borgstelling 
   • Dossiernummer van de opdracht 
   • Naam, voornaam en volledig adres van de opdrachtnemer 
   • Naam, voornaam en volledig adres van de opdrachtgever (Stad of OCMW)
   • Eventueel de naam van de derde die voor rekening van de aannemer het deposito heeft verricht 
  • Bezorg het borgstellingsbewijs aan 1788 [at] roeselare.be  
  • Samen met het borgstellingsbewijs dient een bewijs toegevoegd dat de kredietinstelling of de verzekeringsmaatschappij aan de wettelijke voorschriften voldoet.  

Een voorschot vragen

Bij sommige opdrachten is de mogelijkheid in de wet voorzien om een voorschot te ontvangen. Is dit van toepassing in jouw opdracht? Dan kan je een ‘aanvraag voorschotfactuur’ sturen volgens de gegevens in het bestek. Vermeld zeker het dossiernummer.

De grootte van het voorschot is afhankelijk van de referentiewaarde, zoals omschreven in de wetgeving.

Je kan geen voorschot vragen bij een opdracht via de ‘procedure met bestelbon'.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?