Slachtaangifte

Wat? 

Wie voor eigen consumptie een dier laat slachten, moet een aangifte bij de stad doen.

Op deze manier wordt in Beltrace (informaticatoepassing van het FAVV) geregistreerd wie voor eigen consumptie een dier laat slachten, van welk bedrijf dit afkomstig is en waar de slachting zal gebeuren.

Voorwaarden: 

Particuliere slachtingen, dit zijn slachtingen van dieren waarvan het vlees bestemd is voor consumptie door de eigenaar van de dieren, kunnen, naargelang het geval, gebeuren in het slachthuis of buiten het slachthuis. Voor runderen en paarden is dit enkel toegelaten in een slachthuis. Voor deze diersoorten gebeurt de slachtaangifte in het slachthuis en wordt de individuele indentificatie van de dieren geregistreerd. Een particuliere slachting van varkens, schapen geiten en hertachtigen mag gebeuren buiten het slachthuis en is dan onderworpen aan een aangifte bij de stad.

Hoe? 

De eigenaar van het dier moet persoonlijk en ten minste twee werkdagen vooraf aangifte doen bij de stad. Na de aangifte bij de stad moet de eigenaar van het dier het bewijs op zijn woonplaats bewaren tot het einde van het jaar dat volgt op de slachting.

Wat meebrengen? 
  • Registratienummer in Beltrace.
  • Het beslagnummer van het beslag waarvan het te slachten dier afkomstig is.
Prijs? 

Het 'bewijs van de toelating tot particuliere slachting buiten het slachthuis' is gratis.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?