Subsidie uniforme afbakening terrassen

Wat? 

Wanneer je als uitbater van een horecazaak (gelegen in het kernwinkelgebied of op bepaalde centrumpleinen) jouw terras afbakent op een uniforme wijze met je collega’s in de nabije omgeving, dan kan je genieten van een subsidie tot 1.250 euro. Deze subsidie wil de horeca-uitbaters ondersteunen bij het uniformiseren van hun terrassen, meer bepaald de afbakening ervan, zoals bepaald in het politiereglement. 

Hoe? 
  • Je vraagt de subsidie aan bij Stad Roeselare, Botermarkt 2, 8800 Roeselare, t.a.v. de dienst Economie.
  • Voeg bij de aanvraag de nodige documenten waaruit blijkt dat je voldoet aan de voorwaarden.
Wat meebrengen? 
  • Factuur van gemaakte kosten voor afbakening van het terras.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?