Omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteiten

Wat? 

Wanneer heb je een kleinhandelsvergunning nodig?

 1. Als je netto handelsoppervlakte (NHO) meer dan 400 m² is
  • zowel voor nieuwe als bestaande vergunde gebouwen
  • zowel voor één bedrijf als een handelsgeheel
  • ook wanneer je kleinhandelsbedrijven of handelsgehelen samenvoegt en je NHO zo meer dan 400 m² bedraagt
    
 2. Als je een bestaand handelspand of -geheel uitbreidt met meer dan 20 % van de vergunde NHO of met meer dan 300 m².
   
 3. Als je de categorieën van kleinhandelsactiviteiten wijzigt met meer dan 10 % van de totale vergunde NHO of met meer dan 300 m².

Wanneer heb je geen kleinhandelsvergunning nodig?

Als je tijdelijke handelsactiviteiten uitvoert: minder dan 90 of 180 dagen per jaar (afhankelijk of de handelsactiviteit verenigbaar is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften) — heb je geen omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig.

De kleinhandelsvergunning is locatiegebonden en wordt verleend voor een combinatie van één of meerdere categorieën van kleinhandel. Je kan de vergunning dus overdragen aan een nieuwe eigenaar of uitbater als er geen belangrijke wijziging is in de categorieën.

Hoe? 

Je kan je ingevulde aanvraagformulier voor een kleinhandelsvergunning bezorgen

 • bij het Ondersteuningspunt (Zuidstraat 17, 8800 Roeselare)
 • per aangetekende brief aan
  Stad Roeselare
  Dienst Wonen, Economie en Landbouw
  Botermarkt 2
  8800 Roeselare
   

Je kan de aanvraag voor je kleinhandelsvergunning combineren met een andere omgevingsvergunning: het gaat dan over een ‘gemengd project’.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

De Stad heeft 30 dagen de tijd om je aanvraag ontvankelijk en volledig te verklaren.

Daarna zijn er 2 mogelijke procedures van behandeling:

 • een vereenvoudigde procedure (beslissing 60 dagen na datum ontvankelijkheid): enkel voor kleinhandelsvergunningen waarvan de NHO < 20.000 m², of voor gemengde projecten met NHO < 20.000 m² waarbij de vergunningen voor milieu- en/of stedenbouwkundige handelingen ook onder de vereenvoudigde procedure vallen.
 • een gewone procedure (beslissing 105 of 120 dagen na datum ontvankelijkheid).
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?