Aangifte van een overlijden

Wat? 

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden en gebeurt bij de dienst Burgerzaken van de plaats van overlijden.  Een overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden na de vaststelling van het overlijden. De vaststelling gebeurt door een arts. 

De begrafenisondernemer kan de aangifte van overlijden hier aangeven. 

Voorwaarden: 
 • De overledene moet in Roeselare overleden zijn.
Hoe? 

Een overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar de persoon is overleden.

 • De vaststelling van het overlijden zelf gebeurt door een arts. Hij of zij stelt een overlijdensattest op.
  • Sterft iemand thuis, dan verwittig je de huisarts of dokter met wachtdienst.
  • Overlijdt iemand in een ziekenhuis of een andere zorgvoorziening, dan zorgt de verantwoordelijke daar voor een overlijdensattest.
  • Bij een dodelijk ongeval stelt de politie in bijzijn van een arts een proces-verbaal op.
    
 • Vervolgens moet het overlijden zo snel mogelijk aangegeven worden (de overlijdensaangifte zelf) bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar de persoon is overleden.
  • Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. Je kan dit ook zelf doen.
    
 • De dienst Burgerzaken maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

   
 • Administratieve handelingen:

Denk eraan om de volgende personen of instellingen ook op de hoogte te brengen van het overlijden:

 • Bank
 • Notaris
 • Verzekeringsmaatschappij
 • ziekenfonds
 • Pensioendienst
 • Belastingen
 • Huiseigenaar
 • Watermaatschappij
 • Leverancier van gas en elektriciteit
Wat meebrengen? 

Bij de aangifte moet je volgende documenten meebrengen:

 • Overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven
 • Identiteitskaart van de overledene
 • De eventuele documenten betreffende de crematie
 • De eventuele documenten betreffende de thuisbewaring van de asurne
 • Identiteitskaart van de aangever
 • Trouwboekje van de overledene
 • Rijbewijs van de overledene
 • Eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene
Prijs? 
 • Gratis
Uitzonderingen: 

Bij een verdacht of gewelddadig overlijden neem je volgende extra documenten mee:

 • Proces-verbaal van een officier van de politie
 • Toelating tot begraven of crematie van de Procureur des Konings
Regelgeving: 

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?