RUP Nieuwe Abele West

Wat? 

Stad Roeselare maakt het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Nieuwe Abele West” op. De eerste stap in dit proces is een publieke raadpleging waarbij we input vragen aan de bevolking. Deze periode loopt van vrijdag 4 maart tot en met maandag 2 mei.

Waarom wordt RUP Nieuwe Abele West opgemaakt?

In het kader van het toekomstperspectief van de strategische zone ‘Nieuwe Abele’ werd in juni 2020 de Visienota Nieuwe Abele opgemaakt. Naar aanleiding hiervan wordt vanuit de Stad het initiatief genomen om het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Nieuwe Abele West op te maken. De ontwikkeling van het ziekenhuis AZ Delta bracht voor de site - alsook voor de ruimere omgeving - nieuwe mogelijkheden met zich mee. Deze mogelijkheden kunnen omwille van de beperkende planologische context van de site echter op heden niet benut worden. Het is de ambitie om de bestaande bedrijfsgronden verder uit te bouwen tot een geïntegreerde en innovatieve werkcluster én een strategische toegangspoort tot de stad. Het projectgebied Nieuwe Abele West krijgt een apart RUP dat toch geënt is op de overkoepelende visie voor het gehele gebied Nieuwe Abele. Dit gebeurt eveneens in relatie met de visie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) en andere goedgekeurde beleidsdocumenten. De opmaak van een start- en procesnota is de eerste stap in het proces, waarna deze documenten voorgelegd worden aan de bevolking in een publieke raadplegingsperiode.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt voor een bepaald gebied. Het vormt de basis om omgevingsvergunningen te beoordelen.

Raadpleeg deze presentatie voor meer info. 

Het dossier inkijken

  • Je kan de startnota, procesnota en MOBER hier online inkijken.
  • Je kan de dossierstukken vanaf 4 maart op afspraak inkijken in site Delaerestraat 41 tijdens de openingsuren van de dienst Omgeving: van maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12 uur.

Heb je een specifieke vraag over jouw eigendom? Neem dan contact op met dossierbeheerder Hélène Sambaer. Dat kan via ruimtelijkeplanning [at] roeselare.be of telefonisch via 051 26 23 10.

Een reactie indienen?

Het modelformulier helpt je bij het correct en volledig opstellen. Druk het af of vul het formulier digitaal in

Tot en met maandag 2 mei 2022 kan je jouw reactie richten aan het college van burgemeester en schepenen:

  • digitaal: ruimtelijkeplanning [at] roeselare.be
  • per post: Botermarkt 2, 8800 Roeselare
  • overhandigen op het stadhuis van Roeselare tegen ontvangstbewijs: aan de balie dienst Omgeving op het gelijkvloers, Delaerestraat 41. 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?