Samenleven

Vandaag en morgen

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(23/04) tot (Ook telefonisch van 13.30 u.-17 u.)
Samenleven
Zuidstraat 15
8800 Roeselare
Telefoon051 26 24 64
samenleven [at] roeselare.be

De dienst Samenleven wil het samenleven in Roeselare faciliteren door te streven naar een:

  • Aangename en veilige woon- en leefomgeving.
  • Versterking van de sociale cohesie.
  • Waarbij rechten en plichten van burgers worden benoemd en gehandhaafd.

 

De dienst organiseert projecten/activiteiten in het kader van themagerichte en/of doelgroepgerichte expertise en waar mogelijk in samenspraak met de burger. 
Thema's die binnen dienst Samenleven aan bod komen zijn: speelpleinen, integratie, (toegankelijke) gezondheid, veiligheid, criminaliteitspreventie, drugpreventie, (de)radicalisering, gebiedsgerichte werking. Ook de dienst Gemeenschapswachten maakt deel uit van de dienst Samenleven.

Rest van de week

Sluitingsdagen

Dinsdag 01/05/18Feest van de Arbeid
Donderdag 10/05/18O.L.H. Hemelvaart
Vrijdag 11/05/18Brugdag
Maandag 21/05/18Pinkstermaandag
Woensdag 11/07/18Feest Vlaamse Gemeenschap
Zaterdag 21/07/18Nationale Feestdag
Woensdag 15/08/18O.L.V. Hemelvaart
Donderdag 01/11/18Allerheiligen
Vrijdag 02/11/18Brugdag
Dinsdag 25/12/18Kerstmis