Cultuur- en Erfgoedraad Roeselare

Wat? 

Om de zes jaar kiest de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid haar nieuw bestuur en worden er vertegenwoordigers aangeduid voor de Algemene Vergadering van CC De Spil. De laatste verkiezingen vonden plaats op 3 juni 2019 in TRAX.

Naar aanleiding van de erkenning als onroerenderfgoedgemeente werd de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid omgevormd tot de Stedelijke Raad voor Cultuur- en Erfgoedbeleid, afgekort de Cultuur- en Erfgoedraad.

De samenstelling van de verschillende organen binnen de Stedelijke Raad voor Cultuur- en Erfgoedbeleid ziet er zo uit:

Cultuur- en erfgoedplatform

Dit platform is er voor vertegenwoordigers van culturele verenigingen én voor inwoners met interesse voor cultuur. Eénmaal per jaar wordt zo’n Cultuur- en erfgoedplatform georganiseerd, waarin culturele en erfgoedthema’s toegelicht worden en er ook plaats is voor uitwisseling en netwerking. In 2022 ging dit door op donderdagavond 24 maart in De Spil. 

Kerngroep

In de kerngroep zetelen 18 stemgerechtigde leden, verkozen door het Cultuur- en erfgoedplatform. De samenstelling van deze kerngroep is: 2/3de vertegenwoordigers van culturele verenigingen (categorie A) en 1/3de vertegenwoordiging van inwoners met interesse voor cultuur (categorie B).

De samenstelling van de kerngroep ziet er als volgt uit:

 • Peter Aspeslagh – Davidsfonds, afdeling Roeselare, Rumbeke, Beveren
 • Maarten Callebert (ondervoorzitter CR)
 • Lex Corijn
 • Stijn Couvreur – Unizo
 • Paul Debaes – K.H. Gildemuziek
 • Bart Sr. Depestel – FV Vlaanderen-Ierland
 • Wilfried Devoldere – Familiekunde Vlaanderen (penningmeester CR)
 • Mieke Himpe – Liberale Vrouwen
 • Jan Joye
 • Ludo Kindt – Knipoogje Foto & Multimedia
 • Olga Reynaert – Spiegeltheater vzw
 • Ann Sarre – Roeselaars Kamerkoor (ondervoorzitter CR)
 • Lieve Tessier
 • Koen Vantomme – Reusselaere
 • Michel Veracx – Roeselaarse Klokkengilde vzw (voorzitter CR)
 • Alain Verhelst – Draad-poppentheater vzw
 • Kaat Vinckier – VTB Kultuur Gezelle
 • Alex Vyncke

  

Dagelijks Bestuur

Vanuit de 18 stemgerechtigde leden van de kerngroep werd een dagelijks bestuur ingericht, vooral om de dagelijkse werking, opvolging en communicatie vlot te laten verlopen:

 • voorzitter Michel Veracx (mveracx [at] yahoo.com)
 • ondervoorzitters Ann Sarre (ann.sarre [at] skynet.be) en Maarten Callebert (mail [at] muzeuml.be)
 • penningmeester Wilfried Devoldere (wilfried.devoldere [at] skynet.be)

 

Even kennismaken met voorzitter Michel Veracx

"Ik ben Michel Veracx, voorzitter en gepassioneerd bezieler van de Roeselaarse Klokkengilde. Kunst en cultuur moeten voor jong en oud toegankelijk zijn in de stad. Van een klassiek concert tot een straatfestival, van een wandelroute langs waardevolle gebouwen tot een tentoonstelling van gekend en ongekend talent. Het aanbod is groot, maar moet aanzetten om ook te proeven van andere vormen van cultuur. Erfgoed, kunst en cultuur verhogen de belevingswaarde van een stad en brengen een dynamiek van samenwerking over verenigingen heen tot stand. En dit met onze stakeholders.

Als voorzitter wens ik dat de Cultuur- en Erfgoedraad een open huis kan zijn voor iedereen die met cultuur in de ruimste zin van het woord begaan is, waar iedereen kan aankloppen. Waar men verenigingen kan samenbrengen om gemeenschappelijke projecten uit te werken. Alle leden van de Cultuur- en Erfgoedraad/kerngroep moeten herkenbaar en aanspreekbaar zijn voor de inwoners van Roeselare. Als bruggenbouwer is het onze taak om verbindend te communiceren en te luisteren naar wat leeft in onze stad. Dit om vanuit een droomfase projecten te kunnen realiseren en adviezen te formuleren, als spreekbuis voor het gehele culturele veld. Communicatie en transparantie zijn sleutelwoorden in dit beleid. Samen met het voltallige team van de Cultuur- en Erfgoedraad willen we daar voor gaan!"

 

Werkgroepen

Er kunnen werkgroepen opgericht worden, met als doel het versterken van de beleidsinspraak. Naast de vaste werkgroep Erfgoed kunnen projectmatig werkgroepen opgericht worden met een duidelijk doel en opdracht.  De werkgroep Erfgoed maakt deel uit van het consultatienetwerk van de stad omtrent de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke onroerenderfgoedbeleid.

Aangepaste statuten van de Stedelijke Raad voor Cultuur- en Erfgoedbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2020.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?