Lokaal Overleg Kinderopvang Roeselare (LOKOR)

Wat? 

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een adviesraad van het lokaal bestuur betreffende het lokaal beleid kinderopvang.  In Roeselare heet dit overleg: Lokaal Overleg KinderOpvang Roeselare: kortweg: LOKOR.   

Het wetgevend kader is het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 (BS 18 juni 2013) houdende het lokaal beleid kinderopvang.

Samenstelling

Het lokaal bestuur bepaalt de samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang op maat van de lokale situatie.  

 • Vertegenwoordiging van de aanbieders van kinderopvang (kinderopvangvoorzieningen, vrijetijdsinitiatieven, scholen die opvang aanbieden, oppasdiensten,…)
 • Vertegenwoordiging van gebruikers (vertegenwoordiging of individuele gebruikers)
 • Vertegenwoordiging van het lokaal bestuur (stad en/of OCMW): leden van het Schepencollege of van de OCMW-raad hebben geen stemrecht.

Opdrachten

Advies verlenen en geven

 • Het lokaal bestuur adviseren bij de opmaak van beleidsdoelstellingen voor kinderopvang (strategische meerjarenplanning).
 • Op vraag van het lokaal bestuur over beleidskeuzes die een invloed kunnen hebben op kinderopvang.
 • Op vraag van lokale actoren en gebruikers van kinderopvang.
 • Het LOKOR kan ook zelf een advies geven aan het lokaal bestuur.   Het LOKOR signaleert knelpunten over kinderopvang aan het lokaal bestuur en helpt mee zoeken naar oplossingen.

Overleg en samenwerking realiseren  

 • Het LOKOR is hét forum voor actoren die betrokken zijn bij kinderopvang om elkaar te informeren, aanbod af te stemmen en samen te werken rond lokale noden. 

Werking

De gemeenteraad legt de interne werking van het LOKOR vast.    De bepalingen van de Vlaamse regering zijn opgenomen in de statuten.  Het LOKOR stelde voor een goede werking ook een huishoudelijk reglement op.

 

Structuur en vergaderingen

Het LOKOR heeft volgende structuren:

 • Een Algemene Vergadering
 • Een stuurgroep: met vertegenwoordiging vanuit de verschillende opvangsoorten.
 • Tijdelijke werkgroepen bv. werkgroep ‘opvang schoolgaande kinderen’,  werkgroep ‘sociale functie van kinderopvang’, werkgroep ‘vorming’,…
   

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?