Sportraad

Wat? 

De Stedelijke Raad voor Sportbeleid, afgekort Sportraad, is een officieel adviesorgaan voor sport- en beweegaangelegenheden in de stad Roeselare. Bekijk hier de statuten van de Sportraad.

Wat doet de Sportraad?

De Sportraad inspireert en adviseert het schepencollege en de gemeenteraad over het sportbeleid. Dit kan op vraag van het beleid van de Stad of uit eigen initiatief en gebeurt steeds door middel van overleg en samenwerking. Om deze doelstelling te realiseren, kan de Sportraad activiteiten opzetten.

Daarnaast zorgt de Sportraad ook voor overleg en samenwerking tussen de verschillende sportactoren in de Stad (clubs, federaties, besturen, ...).

Samenstelling van de Sportraad

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van de Sportraad bestaat uit

 • Sportverenigingen met maatschappelijke zetel in Roeselare (= categorie A).
 • Vrije leden (= categorie B):
  • Vertegenwoordigers van de onderwijsnetten van Roeselare.
  • Deskundigen binnen het sportdomein, hetzij op individuele basis hetzij gerelateerd aan een sportorganisatie, woonachtig te en/of met een actieve werking in Roeselare.
  • Inwoners met een interesse voor sport en bewegen, gedomicilieerd in Roeselare.
    

De Algemene Vergadering is vrij toegankelijk. Bepalingen over het stemrecht zijn omschreven in de statuten.

Raad van Bestuur

  De Raad van Bestuur bestaat uit max. 23 stemgerechtigde leden. Deze zijn verkozen door de leden van de Algemene Vergadering en de aanwezige leden binnen de gegeven cluster van sporttakken en -groepen. Je vindt hier een overzicht van de verkozen leden van de Raad van Bestuur en de sporttakken en doelgroepen die ze vertegenwoordigen.

  Werkgroepen

  De Raad van Bestuur kan binnen de Sportraad werkgroepen oprichten (of terug ontbinden) om de beleidsinspraak te versterken. Deze werkgroepen zijn projectmatig van aard en hebben een duidelijk omschreven doel en opdracht.

   

  Heb je een vraag voor de Sportraad? Of wil je als club aansluiten bij de Sportraad? Contacteer de voorzitter van de sportraad via gino.dehullu [at] telenet.be

   

  Regelgeving: 

  De Stad stelt aan de Sportraad haar website ter beschikking als communicatiemiddel. De Stad is niet verantwoordelijk voor gepubliceerde verslagen.

  x
  Kan ik je helpen?
  Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?