Bestuursdocumenten inkijken (openbaarheid van bestuur)

Wat? 

Iedereen die dat wil, kan bestuursdocumenten raadplegen. Burgers kunnen deze documenten inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van vragen.  Dit recht wordt je gegarandeerd door de wetgeving op de openbaarheid van bestuur. Belangrijk is dat deze openbaarmaking zich beperkt tot bestaande documenten. Je kunt de stad dus niet vragen overzichten, berekeningen te maken of kopieën van bouwplannen te geven.
 
In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. Soms bevatten deze documenten echter informatie die andere belangen (bv. privacy) kan schaden. Om deze belangen te beschermen, bevat de wetgeving uitzonderingen op de openbaarheid. Dit betekent dat elke aanvraag tot openbaarmaking apart onderzocht wordt, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende uitzonderingen. Omschrijf daarom jouw aanvraag zo concreet en gedetailleerd mogelijk, zodat het onderzoek zo correct mogelijk kan gedaan worden.

Prijs? 

De raadpleging van bestuursdocumenten is gratis. Bij grote hoeveelheden wordt per kopie (zwart/wit - A4-formaat) wel een kostprijs van € 0,10 aangerekend.

Regelgeving: 

Bestuursdecreet van 7 december 2018.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?