Commissies

Openingsuren & contact

Bestuurszaken

De Munt 26
8800 Roeselare

Openingsuren

Vandaag: tot en van tot (enkel telefonisch)
Morgen: tot en van tot (enkel telefonisch)
Telefoon051 26 22 10
bestuurszaken [at] roeselare.be

In toepassing van het decreet lokaal bestuur worden er drie commissies opgericht. Deze commissies zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden en hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszitting, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen. De verschillende politieke fracties in de gemeenteraad zijn hierin vertegenwoordigd. De commisses bestaan uit 15 stemgerechtigde leden.
De werking wordt gespecifieerd in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?