Oppervlakte en bodem

Oppervlakte

De totale oppervlakte van de stad Roeselare bedraagt 60,40 km2.

Hoogte

De Roeselaarse binnenstad ligt op een hoogte van ca. 20-22 m. De buitenstad schommelt tussen de 20 en 30 m.
Van grote hoogteverschillen is er op het grondgebied van de stad Roeselare zeer weinig te merken. Het hoogste punt ligt op de Zilverberg (tussen 39 en 40 m). Het laagste punt bevindt zich aan de Schaapbrugge (ca. 15 m).

Waterlopen

Alle Roeselaarse waterlopen behoren tot het Leiebekken en tot het stroomgebied van de Schelde.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?