InterRevita

Wat? 

Logo interrevita en EU

 

De belangrijkste doelstelling van het Europese project InterRevita is het verbeteren van beleidsinstrumenten voor de geïntegreerde territoriale ontwikkeling van kleine en middelgrote steden. Het project zet in op een participatieve benadering voor lokale revitalisatiestrategieën. De uitvoering van het project zal bijdragen tot de verbetering van het comfort en de levenskwaliteit in kleine en middelgrote steden op basis van drie pijlers: sociaal, economisch en ecologisch. 

Maatregelen/domeinen/aspecten:  

De projectactiviteiten zullen gericht zijn op de invoering van verbeteringen van beleidsinstrumenten op de volgende thematische gebieden: 

  • Revitalisering, 

  • Steun voor lokale/regionale ontwikkeling, 

  • Aanpassing aan klimaatverandering, 

  • steun voor het bedrijfsleven en de ontwikkeling van nieuwe ondernemingen. 

Wat zit er in voor RSL?

Het klimaatadaptatieplan voor Roeselare is een gelaagd plan dat op het juiste schaalniveau de verschillende kwetsbaarheden aanpakt. De grootste resultaten worden hierbij geboekt door het intekenen van één verbindend groenblauw netwerk en het verhogen van de sponsfunctie van de stad. Binnen het project InterRevita focust de Stad Roeselare zich op de vertaalslag van het klimaatadaptatieplan voor Roeselare naar concrete realisaties d.m.v. cocreatie op wijkniveau. De Stad gaat aan de slag met lokale stakeholders en bewoners om de impact te vergroten. 

Looptijd:

Het project ging van start op 1 maart 2023 en loopt tot 28 februari 2027. 

Partners:

In het partnerschap zijn zeven partners uit zes verschillende landen betrokken.   

  • Polen: Stad Nowy Dwór Mazowiecki (lead partner); Foundation for landscape protection 

  • Italië: Regio Lazio 

  • Spanje: Land and Housing of Navarra (NASUVINSA) 

  • België: Stad Roeselare 

  • Litouwen:  Gemeentelijke administratie District Silute 

  • Letland: Jelgava plaatselijke gemeente 

 

Budget:

Het totale budget voor het InterRevita project bedraagt € 1.417.930. 

Het aandeel voor Stad Roeselare bedraagt € 193.200, waarvan 80% voorzien wordt via het Interreg Europe programma. 

Meer info:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100091469005657 

https://www.interregeurope.eu/interrevita 

https://www.youtube.com/watch?v=mWse-3lG2U8

 

Bijlagen: 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?