Revolt

Wat? 

Vlaio

Europa en Vlaanderen zetten nu meer dan ooit in op klimaat- en energiedoelstellingen. Lokale besturen engageren zich via het burgemeesterscovenant om hun steentje bij te dragen. Bedrijven blijken een moeilijke doelgroep te zijn om in dit verhaal te betrekken. Er zijn al verschillende maatregelen ondernomen om bedrijven aan te moedigen om meer te investeren in hernieuwbare energie, maar toch blijft veel potentieel onbenut. Bedrijven hebben onvoldoende zicht op hun huidig verbruik en/of op de besparingen die deze investeringen hen kunnen opleveren.

Met REVOLT willen we bedrijven op lokale bedrijventerreinen inzicht geven in hun energieproductie en -verbruik door het opzetten van een energieplatform met real-time data. Het doel is om energie-efficiëntie te bevorderen en het aandeel hernieuwbare energie te verhogen. Het platform moet het mogelijk maken om als gebruiker berekeningen en simulaties te maken op basis van de gecapteerde data en de actuele energiemarktprijzen. Daarnaast vormt het slim aansturen van het verbruik een belangrijke toepassing die zal resulteren in een lagere energiefactuur voor de bedrijven. Het doel is om bedrijven te ontzorgen en gemeenten te ondersteunen in het behalen van hun klimaat- en energiedoelstellingen.

Looptijd

Het project ging van start op 01/02/2023 en loopt tot 01/08/2025.

Partners

Stad Roeselare en West-Vlaamse Intercommunale (WVI)

Budget

Het totaalbudget van dit project bedraagt 857.678,45 euro, waarvan 686.178,45 euro gesubsidieerd wordt.  

Het project wordt gesubsidieerd door het Vlaams agentschap innoveren en ondernemen, oproep City of Things 2022 (VLAIO, www.vlaio.be). 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?