Publiekswerker samenleven - wijkwerker (B1-B3)

Kerntaak: 

Als publiekswerker Samenleven draag je bij tot het verhogen van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale cohesie in de Roeselaarse wijken. Als wijkwerker ondersteun je mee de bewonersparticipatie en bouw je sterke netwerken uit op alle niveaus (bewoners, organisaties, stadsdiensten en bestuur).

Het team Samenleven werkt binnen de directie MENS van de stad Roeselare onder andere aan het versterken van een aangename en veilige woon-en leefomgeving en het verhogen van de sociale cohesie tussen inwoners.

Jouw taak bestaat uit drie grote deelaspecten

 • Je bent verantwoordelijk voor het van A tot Z opvolgen van complexere meldingen met betrekking tot gebruik van het openbaar domein. Dit zijn meldingen van burgers of partners die omwille van hun complexiteit (betrokkenheid verschillende partners, aard van de problematiek) een sterk gecoördineerde aanpak vragen (= casemanagement). Je fungeert als contactpersoon voor zowel de burger als de betrokken diensten, Je werkt een gedragen plan van aanpak uit en volgt complexere dossiers structureel en proactief op.
 • Daarnaast geef je mee uitvoering aan projecten die de sociale cohesie en leefbaarheid binnen de Roeselaarse wijken bevorderen. Denk maar aan Dag van de Buren, gevelbanken, … Je bent het aanspreekpunt voor de vele wijkcomités en je verwijst hen met vragen door naar de geschikte dienst.
 • Ten slotte treed je bij de uitvoering van participatietrajecten (bv: wijkbudgetten, wijkdialogen,…) afhankelijk van het soort project - op als projectmedewerker of als projectverantwoordelijke binnen een projectteam. Jouw taak binnen dit projectteam bestaat uit het consulteren van je netwerk, uitvoering van de gekozen methodiek, communicatie naar alle stakeholders, …

 

Als wijkwerker ben je een verbindingsfiguur. Je bent de fysieke schakel tussen de wijk, andere stakeholders en de stadsorganisatie. Je bouwt actief een netwerk uit en je creëert een draagvlak in functie van realisatie van projecten en ideeën. Dat betekent onder meer dat je verschillende partners en belanghebbenden binnen een project kan verbinden, dat je een netwerk kan opbouwen, onderhouden en dat je kan fungeren als brug tussen de stad en de burger. Ook intern werk je heel intensief samen met diverse diensten.

Je biedt ook ondersteuning aan het beleid onder meer door het signaleren van knelpunten op het terrein enerzijds. Anderzijds ga je proactief op zoek naar leuke ideeën, goede projecten, best-practices uit andere steden en vertaal je ze naar het lokale landschap.

Daarnaast kunnen in beperkte mate ook de andere thema’s binnen dienst Samenleven tot jouw takenpakket behoren. Je staat ook collega’s van de dienst Samenleven met raad en daad bij in hun projecten en springt waar nodig voor de goede werking van de dienst in voor hen. 

Wij bieden: 
 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema B1-B3. (Zie bijlage)
 • Alle relevante beroepservaring (uit privé of zelfstandig) wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit. Alle overheidsanciënniteit wordt meegenomen.
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (laptop + GSM).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Aanvullende haard-of standplaatstoelage van maximaal 117,62 euro bruto. Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie en kunnen we dus enkel voor jou persoonlijk bekijken, je kan hierover contact opnemen met de Personeelsdienst.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 7,5 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Pluspas (kortingspas).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Mogelijkheid tot fietsleasing.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler van 3%.
 • Een fijne werkomgeving, bekroond met het certificaat 'Baanbrekende Werkgever '22' en een 'Employee Engagement Award '22' . 
 • Als collega #VANRSL krijg je een ruim aanbod aan activiteiten door en voor je collega's om elkaar en de organisatie beter te leren kennen, of in functie van eigen ontwikkeling op vlak van duurzaam leven, gezonde voeding, beweging en mentaal welzijn.
Profiel: 
 • Je wil als medewerker van de stad graag mensen centraal zetten. Je bent geëngageerd, betrouwbaar en steekt graag de handen uit de mouwen. Je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor. Je haalt energie uit contacten met inwoners en collega’s en bent een sterke verbinder. Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt: lees er hier alles over.
 • Je hebt een bachelordiploma of 2 jaar relevante ervaring.
 • Je hebt ervaring met het van A tot Z opzetten van projecten en activiteiten. Je steekt hierbij graag de handen uit de mouwen.
 • Je hebt ervaring met het opbouwen van een netwerk en onderhouden van contacten en haalt hier energie uit
 • Je ben in staat om neutraal op te treden in conflictsituaties en je slaagt er in om dialoog te herstellen.
 • Je kent de basis softwarepakketten zoals Word, Powerpoint, Excel…
 • Je houdt van het werken met of spreken voor groepen.
 • Je kan zowel zelfstandig werken als werken in teamverband.
 • Je kan vlot communiceren en overtuigen zowel voor groepen als met individuen.
 • Je bent creatief en kan die creativiteit ook omzetten naar praktisch haalbare voorstellen.
 • Je kan je een oordeel vormen met oog voor alle belanghebbenden.
 • Lees meer in bijlage meer over de competenties die wij belangrijk vinden voor deze functie. 
Je leidinggevende: 

Ik ben Eveline Vanacker, diensthoofd Samenleven| team wijkwerking en leefbaarheid. Dit team bestaat uit drie wijkwerkers, een publiekswerker criminaliteit en veiligheid, een consulent (de)radicalisering en subteam van gemeenschapswachten.

Samen met mijn gezin, trek ik er graag op uit en zoeken we de rust van de natuur op (en dat hoeft niet altijd ver te zijn), quality time met de dochter, een stevige wandeling en buiten koken, daar kan ik van genieten en daarvan kom ik tot rust. Op de planning staat ook jaarlijks een muziekfestival met vrienden (Rock Werchter) en hier en daar nog een muziekoptreden tussendoor. Sport is ook mijn uitlaatklep bij drukke dagen.

Als leidinggevende hou ik er van om steeds over de grenzen van onze dienst te kijken en ga ik op zoek naar nieuwe samenwerkingen, linken tussen de verschillende thema’s die ons verhaal sterker maken. Ik hou van medewerkers die dit ook meenemen in hun projecten of activiteiten.

Gezien de grote zelfstandigheid in deze functie is een transparante communicatie naar de mensen met wie je samenwerkt belangrijk. Je slaagt er ook in om wat je zelf belangrijk vindt in evenwicht te brengen met de visie van de stad.

Selectieproces: 

Preselectie:

 • Op basis van de CV, motivatiebrief en onderstaande preselectievragen kan een preselectie gehouden worden.
 • Na het indienen van jouw kandidatuur verwachten we dat je een antwoord geeft op onderstaande vragen. Je kan je antwoorden bezorgen per mail aan jobs@roeselare.be tegen uiterlijk 25 februari 2024.
 1. Wat zie jij als de meerwaarde van een wijkwerker in de buurt? (Max. 30 regels)
 2. Toon je ervaring aan met het begeleiden van groepen waarin mensen een andere mening hebben. (Max. 30 regels)

Mondelinge selectie met voor te bereiden opdracht:

 • De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie op 6 maart 2024.

 

Assessment bij Vandelanotte HR Solutions (Brugge) op 11 maart 2024.

 • Heb je recent (minder dan twee jaar geleden) een assessment afgelegd, laat ons dan zeker iets weten (jobs@roeselare.be). Onder strikte voorwaarden kunnen we een vrijstelling van assessment voorzien.


Inschrijven voor de vacature kan tot uiterlijk 25 februari 2024.

Contactinformatie: 

Voor inhoudelijke vragen: Eveline Vanacker, diensthoofd Samenleven, eveline.vanacker@roeselare.be, 051 26 21 70.

Voor vragen over procedure en voorwaarden : Ruben Verstraete, jobs@roeselare.be, 051 26 23 25.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?