Bekendmakingen

Informatie i.v.m. maatregelen corona

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort.

Concreet betekent dit dat alle lopende openbare onderzoeken sinds 24 maart 2020 gedurende een volledige maand stopgezet werden. De openbare onderzoeken die lopende waren, zillen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. 

Je kan de data van de (hernieuwde) openbare onderzoeken raadplegen als je doorklikt op de onderstaande rubriek: omgevingsvergunningen.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?