Commissies

Openingsuren & contact

Bestuurszaken

Botermarkt 2
8800 Roeselare

Openingsuren

Vandaag: tot (Ook telefonisch van 13.30 u.-17 u.)
Morgen: tot (Ook telefonisch van 13.30 u.-17 u.)
Telefoon051 26 22 10
bestuurszaken [at] roeselare.be

In toepassing van het decreet lokaal bestuur worden er drie commissies opgericht. Deze commissies zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden en hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszitting, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen. De verschillende politieke fracties in de gemeenteraad zijn hierin vertegenwoordigd. De commisses bestaan uit 15 stemgerechtigde leden.
De werking wordt gespecifieerd in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Commissie Ruimte

 • CD&V: Caroline Martens, Geert Huyghe, Stefaan Van Coillie, Tom Vandenkendelaere, Matthijs Samyn, Veroniek Desender, Francis Debruyne.
 • sp.a &de vernieuwers: Gerdi Casier
 • Open Vld: Piet Delrue
 • N-VA: Justine Pillaert, Frederik Declercq, Siska Rommel
 • VLAAMS BELANG: Cyriel Ameye, Jeaninne Vandenabeele
 • Groen: Filiep Bouckenooghe
 • Voorzitter: Gerdi Casier
 • Ondervoorzitter: Frederik Declercq

Commissie Mens

 • CD&V: Ria Vanzieleghem, Astrid Deceuninck, Mieke Vanbrussel, Veroniek Desender, Matthijs Samyn, Caroline Martens, Rina Arteel.
 • sp.a &de vernieuwers: Gerdi Casier
 • Open Vld: Liselot De Decker
 • N-VA: Justine Pillaert, Siska Rommel, Lieve Lombaert
 • VLAAMS BELANG: Filiep Deforche en Peter Claeys
 • Groen: Deniza Miftari
 • Voorzitter: Ria Vanzieleghem
 • Ondervoorzitter: Filip Deforche

 

Bijzondere gemeenteraadscommissie

 • CD&V: Francis Debruyne, Astrid Deceuninck, Stefaan Van Coillie, Geert Huyghe, Mieke Vanbrussel, Tom Vandenkendelaere, Ria Vanzieleghem
 • sp.a &de vernieuwers: Gerdi Casier
 • Open Vld: Piet Delrue
 • N-VA: Brecht Vermeulen, Lieve Lombaert, Bart De Meulenaer
 • VLAAMS BELANG: Immanuel De Reuse, Tine Feys
 • Groen: Steven Dewitte
 • Voorzitter: Piet Delrue
 • Ondervoorzitter: Steven Dewitte
x
Kan ik je helpen?