Toegankelijkheidsverklaring Stad en OCMW Roeselare

Stad en OCMW Roeselare willen digitaal toegankelijk zijn en willen iedereen op een gebruikersvriendelijke manier toegang geven tot online informatie en dienstverlening van goede kwaliteit.

Dit gebeurt overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 dat de Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad omzette.

Waarop is deze verklaring van toepassing?

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op alle bestaande websites van Stad en OCMW Roeselare. Dat zijn de websites onder de url ‘roeselare.be’ (www.roeselare.be, buurten.roeselare.be, dogbo.roeselare.be, jeugd.roeselare.be, net.roeselare.be, sport.roeselare.be, talentvoorwerk.roeselare.be, welzijnswijzer.roeselare.be) en ‘vanrsl.be’ (kooplokaal.vanrsl.be) en daarnaast ook: klimaatswitch.be, visitroeselare.be, stadsarchiefroeselare.be, koersmuseum.be, huisvanhetkindroeselare.be, godelieveleeft.be, terposterie.be, traxfestival.be, traxroeselare.be, instaroute.be.

Aanpak om de toegankelijkheid te bevorderen

De Stad neemt veel initiatieven om de webtoegankelijkheid te verbeteren:

 • We doen een interne controle voor de publicatie: de redactie controleert voor de publicatie de inhoud op toegankelijkheid.
 • We screenen periodiek de website via de toegankelijkheidstool van de federale overheid en/of de websitebouwer. Dit zijn hulpmiddelen waarmee de site wordt getoetst aan de richtlijnen rond digitale toegankelijkheid.
 • We volgen de verplichtingen uit het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 • We betrekken externe specialisten.
 • We nemen webtoegankelijkheid op in onze interne en externe richtlijnen.
 • Stad en OCMW Roeselare vernieuwen de komende jaren haar website(s) en applicaties. Dat heeft invloed op deze toegankelijkheidsverklaring. De Stad en OCMW zullen bij de ontwikkeling en het testen van deze website(s) en applicaties altijd rekening houden met de richtlijnen over webtoegankelijkheid.
   

De bestaande websites van Stad en OCMW Roeselare voldoen daarom al grotendeels aan de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA. De kwalificatie “gedeeltelijk conform” is omdat er enkele delen van onze website niet volledig conform deze regels zijn. We doen ons uiterste best om deze bestanden zo toegankelijk mogelijk te maken. Afwijkingen worden gemotiveerd opgenomen en waar mogelijk wordt in een alternatief voorzien. Het rapport met de delen van de website(s) die nog niet voldoen aan de eisen wordt hieronder opgenomen.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Niet-tekstuele content
We spannen ons in om relevante alternatieve teksten bij beelden te voorzien. Bij een aantal afbeeldingen kan de alternatieve tekst nog beter worden ingevuld. We passen stelselmatig alles aan, doen regelmatig testen en sturen bij.

Labels of instructies
Nog niet alle elementen in een webformulier zijn voorzien van een label. Hierdoor is het voor hulptechnologie niet altijd mogelijk om te achterhalen wat er in het veld wordt gevraagd.

Audiodescriptie
Een aantal van onze video's is nog niet voorzien van een versie met audiodescriptie, ondertiteling of transcript. Hieraan werken wij. Hierdoor zijn ze moeilijker toegankelijk voor mensen met een visuele beperking (zie ook het punt onder onevenredige last).

Contactformulier
Sommige formulieren bevatten een CAPTCHA om ongewenste inzendingen te weren op basis van afbeeldingen. Er is ook de mogelijkheid om een audiofragment te beluisteren, maar dit is niet voldoende kwalitatief om de proef te doorstaan. Voorlopig is er geen waardig alternatief beschikbaar, waardoor we de CAPTCHA niet kunnen weghalen. U kunt elke werkdag tussen 9 en 19 uur wel steeds contact opnemen via het gratis nummer 1788.

Tabel
Sommige lijsten of tabellen zijn nog niet correct opgemaakt. Bij elke pagina-update die een tabel bevat zullen we dit stelselmatig herbekijken.

Broncode
De broncode van sommige subsites bevatten errors die een invloed kunnen hebben op hulpmiddelen. Dit probleem wordt opgenomen in een volgende update.

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving
Een deel van de pdf-bestanden is nog niet toegankelijk. Wij werken er op dit moment aan om het aanbod van ontoegankelijke pdf-bestanden af te bouwen. Deze bestanden vervangen wij door goede pdf-bestanden (type A1A) of we zorgen voor een alternatief, zoals een losse tekstpagina.

Onevenredige last

Naast de bovenstaande uitzonderingen kunnen we al lokaal bestuur beslissen dat het een 'onevenredige last' is om bepaalde delen van onze website toegankelijk te maken. Deze beslissing is afhankelijk van de volgende criteria:

 • de omvang, de middelen en de aard van de overheidsdienst of -organisatie
 • de geraamde kosten en baten in verhouding tot de voordelen voor personen met een beperking
 • de frequentie en de duur van het gebruik van de specifieke website of mobiele applicatie
   

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan video- en audiofragmenten. De meeste video’s op de website(s) krijgen een ondertiteling, maar dat is niet zo voor de livestreamvideo’s van de zittingen. Het beperkt aantal kijkers staat niet in verhouding tot de hoge kost om deze video’s te ondertitelen of de audiofragmenten te transcriberen. De Stad engageert zich wel om verder te onderzoeken hoe we deze media toegankelijk kunnen maken. Intussen kan iedereen die dat wenst een uitgeschreven stuk tekst uit het verslag opvragen bij de dienst Bestuurszaken via bestuurszaken [at] roeselare.be.

Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. Het lokaal bestuur kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.
We bekijken welke PDF-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren, welke PDF-formulieren we door een tekst-naar-spraakmodule kunnen laten voorlezen en we halen onnodige PDF-formulieren offline.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld door Stad en OCMW Roeselare, departement Communicatie op 21 september 2020. De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 24 november 2020.

De verklaringen die in deze toegankelijkheidsverklaring worden afgelegd, zijn juist en gebaseerd op een feitelijke evaluatie van de naleving door de websites van de vereisten van Richtlijn (EU) 2016/2102, namelijk een zelfbeoordeling door Stad & OCMW Roeselare en een beoordeling door derde partijen, zoals CoWorks, Heftig en Absoluut.

Feedback en handhaving

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van de website? Heb je vragen over webtoegankelijkheid? Wens je toegankelijke informatie te krijgen die naar jouw mening onvoldoende ontsloten is of ben je niet tevreden van een antwoord op je vraag of verzoek? Neem contact op via ons contactcenter 1788. Dan kunnen we je vraag concreet en correct behandelen. 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?