Regionale Vereniging van Miliciens, Beroepsmilitairen, Politie en ex-Rijkswachters - Roeselare

Contact
Geert Messiaen
Izegemseaardeweg 198
8800 Roeselare
0475 67 45 17
Beschrijving

Is een Vaderlandslievende vereniging die militairen, beroepsmilitairen, politie en gewezen rijkswachters groepeert en opkomt voor hun waardigheid alsook respect en trouw  toont voor het vaderland en het koningshuis, in het bijzonder t.o.v. de persoon van de Koning .

Deze organisatie brengt in het bijzonder hommages en eerbied voor Koning Boudewijn, het NSB gedachtengoed, het herinneren en herdenken van plechtigheden , met in het bijzonder het betrekken van de jeugd bij hun doelstellingen.

Op kaart

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?