Cultureel Ambassadeur Roeselare

Wat? 

Sedert 2013 benoemt Stad Roeselare jaarlijks één of meerdere Cultureel Ambassadeurs. De toekenning van deze titel gebeurt op basis van een apart reglement, als bijzondere ondersteuningsvorm naast de basis- en werkingssubsidies en de projectsubsidies.

Verenigingen of personen kunnen de titel ‘Cultureel Ambassadeur van Roeselare’ krijgen omwille van hun culturele prestaties, waardoor ze ook buiten de stadsgrenzen erkenning genieten en een betekenisvolle meerwaarde bieden aan het algemene kunst- en cultuurlandschap.

Nieuwe projecten en initiatieven die het cultureel imago van Roeselare willen uitdragen en die bewust kwaliteit en vernieuwing nastreven over de regiogrenzen heen, kunnen een ondersteunende subsidie krijgen. Hiervoor wordt jaarlijks 13.000 euro op de stadsbegroting voorzien.

Daarnaast geniet een ‘Cultureel Ambassadeur voor Roeselare’ communicatieve en publicitaire ondersteuning via de stedelijke communicatiekanalen.

De ambassadeurs worden tijdens hun ambassadeursjaren door het stadsbestuur en de Cultuur- en Erfgoedraad opgevolgd en begeleid bij de realisatie van hun initiatieven. Deze samenwerking wordt vastgelegd in een afsprakennota. Het grote publiek kan hun traject als ambassadeur meevolgen via deze webpagina en er zijn publieksmomenten om de projecten van dichtbij te ervaren.

Een eerste oproep tot kandidatuurstelling gebeurde in oktober 2013 voor de Cultureel Ambassadeurs 2014-2016. In 2023 werd de 10de lichting voorgesteld.

Cultureel Ambassadeur 2023-2025

Halfweg 2023 stelde Stad Roeselare internationaal balletdanseres Sofie Vervaecke voor als nieuw Cultureel Ambassadeur voor de periode 2023-2025.

Sofie startte haar balletopleiding bij Linda Daneels in Roeselare en trok als 11-jarige naar de Koninklijke Balletschool Antwerpen. Ze begon als 16-jarige aan de opleiding in de Académie Grace in Monaco. Amper twee jaar later krijgt Sofie een contract bij het ballet aan de staatsopera van Nürnberg waar ze 5 seizoenen danst. Ze wordt hoofddanseres onder leiding van Goyo Montero en ontvangt de cultuurprijs voor de meest beloftevolle danseres in de deelstaat Bayern.

Ze verwerft naam als professionele danseres, ook met een aantal choreografieën en krijgt aanbiedingen om voor andere gezelschappen te dansen.

Sinds 2022 maakt ze deel uit van de compagnie in Hannover onder leiding van Marco Goeke. In 2023 toert ze in Tel Aviv en Portugal. De ondertussen uitgebouwde carrière als professionele balletdanseres is een feit.

Met haar project ‘Sofie and Friends, Dance Made in Flanders (Belgium)’ wil ze verschillende Belgische topdansers, het grootste deel uit Vlaanderen (bv. Victor Polster uit de film ‘Girl’), tonen in een voorstelling met de creatie van nieuw werk en met een aantal fragmenten uit het repertoire dat ze in hun compagnie hebben gedanst.

Het opzet is om samen een eigen creatie te maken en dit als apotheose te brengen in de voorstelling. Binnen dit concept wensen ze de Roeselaarse dansscholen te betrekken door hen de kans te geven om een voormiddag dansles te krijgen van professionele dansers. Ook dit resultaat kan betrokken worden in de voorstelling.

De doelstelling is om het danstalent van België te bundelen en te tonen aan Roeselare, maar ook om lokale talenten te betrekken. Aan dit project kent de stad Roeselare de ondersteunende subsidie van € 13.000 toe.

Cultureel Ambassadeurs 2022-2024

In december 2022 stelde Stad Roeselare 3 nieuwe Cultureel Ambassadeurs voor de periode 2022-2024 aan.

  • Vik Vandamme kreeg de titel als jonge viool- en cellobouwer met internationale ambities.

  • Joost Caen, een autoriteit op het vlak van historische en hedendaagse glaskunst, kreeg titel en subsidies voor de realisatie van een glaskunstwerk met zonnecellen.
  • Schrijfster en dichteres Lise Surmont kreeg titel en subsidies voor de realisatie van een poëziebundel.

 

Vik Vandamme is een viool- en cellobouwer en sinds een jaartje gevestigd in de Arme-Klarenstraat in Roeselare. Op 18-jarige leeftijd en direct na de middelbare school vatte hij de opleiding instrumentenbouwer aan. Hij heeft de ambitie om instrumenten te maken voor de eeuwigheid en legt de lat voor zichtzelf hoog. Hij streeft naar perfectie en geeft aan dat hij nog lang niet op het niveau zit dat hij wenst te bereiken.

Ondanks zijn jonge leeftijd (°1998) als vioolbouwer heeft hij het aangedurfd en het initiatief genomen om een professioneel strijkkwartet uit te dagen met zijn zelfgebouwde violen, altviool en cello op 6 maart 2022 een concert uit te voeren in De Spil. Geen evidentie, want professionele muzikanten houden sterk aan hun eigen klankkleur dat mede hun repertorium kenmerkt.

Alhoewel hij nog maar zes jaar aan het bouwen is, spelen reeds negen musici op een Vandamme uit Roeselare, waarvan drie in België en zes in Noorwegen.

Deze kandidaat toont veel gelijkenissen met de eerste ambassadeur Alexander Stragier. Samen te vatten in de woorden: jong, dynamisch en ambitieus.

https://www.vikvandamme.com/

https://www.vonderlippe.com/cello-bygget-av-vik-vandamme-roeselare-2022/

https://www.instagram.com/violins.vandamme/

Joost Caen, geboren in Roeselare, is sinds de jaren 1980 actief in het binnen- en buitenland omtrent de creatie en conservatie van glaskunst. Hij is een veelgevraagd adviseur rond conservatie van glaskunst. Hij was verbonden aan de Universiteit Antwerpen en heeft les gegeven in vrijwel alle Europese landen, USA en China. Ook geeft hij lezingen zowel in binnen- als buitenland en werkt mee aan inventarisatieprojecten.

Zijn realisaties als glaskunstenaar zijn te vinden in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Noorwegen en USA. Ook is zijn werk opgenomen in een aantal museumcollecties in binnen- en buitenland. Hij is een autoriteit op vlak van zowel oude als hedendaagse glaskunstramen en geniet hierover respect in binnen- en buitenland. 

Op 30 januari 2023 werd Joost Caen opgenomen als ‘Freeman’ in de ‘Worshipful Company of Glaziers and Painters of Glass’ in Londen. Deze gilde bestaat onafgebroken sinds de veertiende eeuw. In 2023 realiseerde hij een nieuw ambo en altaar met glaskunstwerk voor de kapel van het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen en 13 glasramen met het Scheppingsverhaal in het zorgcentrum KartHuis in Leuven (opening april 2023).

Zijn project bestaat uit de creatie van een hedendaags lichtkunstwerk in een openbaar gebouw van Roeselare. Het zinvol verdelen van het licht in de binnenruimte van een openbaar gebouw verrijkt de beleving van de betrokken ruimte. Hierbij wenst Joost Caen zonnecellen te gebruiken om duurzaam (energiezuinig en klimaatvriendelijk) te werken. Alhoewel deze techniek al eerder werd toegepast in Antwerpen, Deurne en Kortrijk is dit voor Roeselare een nieuw gegeven.

https://joostcaen.com/

Lise Surmont haar eerste taal is de taal van het schrijven. Ze groeide op in Roeselare met stevige wortels en engagement in het cultuurlandschap. Het is een jonge vrouw die met een open kijk graag op een zachte manier verandering wil brengen via de verbinding van woorden. Waar poëzie kan helpen angst om te buigen in vertrouwen en te leven vanuit het hart.

Lise haar talent is als schrijver/dichter niet onzichtbaar in het literaire landschap. Dit blijkt uit de referenties en opdrachten van uitgeverijen. Ze is auteur van artikels voor het magazine DANST, ze is deelauteur van een publicatie in kader van Reveil, geeft ze voordrachten op de begraafplaats van Loppem naar aanleiding van de 1 novemberherdenking en in Roeselare in het kader van Vers Roeselare.

Een eigen gedicht werd opgenomen in het fotoboek Goodnight van Femke De Hollander, de stadsfotografe van Brugge. Naar aanleiding van deze boekvoorstelling kreeg ze ook veel positieve reacties van het publiek bij haar voordracht.

Lise was te gast als resident bij ‘schrijvers in Sluis’. Als dramaturg ondersteunt zij professionele dansgezelschappen.

Haar project bestaat uit de uitgave van haar eerste poëziebundel.

https://www.schrijversinsluis.nl/project/lise-surmont/

Cultureel Ambassadeurs 2021-2023

In december 2021 stelde Stad Roeselare 2 nieuwe Cultureel Ambassadeurs voor de periode 2021-2023 aan.

  • Maarten Schaubroeck kreeg de titel, als kunstenaar van artistieke metaalconstructies die op vele plaatsen in het land terug te vinden zijn.

  • Kunstschilder Kristof Santy, die internationaal opgepikt wordt en furore maakt in de buitenlandse kunstwereld, kreeg titel en subsidies voor een vernieuwend kunstproject dat het cultureel imago van Roeselare versterkt

Maarten Schaubroeck

Maarten Schaubroeck, zoon van architect Guido Schaubroeck, komt uit een creatief Roeselaars nest. Na zijn opleiding architecturale vorming begint hij volop te experimenteren met metaal in een werkatelier, waar de vonk voor deze materie overslaat. Via sculpturen in metaal en cortenstaal komen zijn schetsen intussen al meer dan 15 jaar tot leven.

Naast kunstinstallaties ontwikkelt hij in zijn atelier ‘IZR’ in Houthulst creaties voor particulieren, bedrijven, publieke organisaties en lokale besturen. Zijn creatieve ideeën en vakmanschap worden hierbij sterk gewaardeerd. Zijn werken vallen dan ook geregeld in de prijzen op wedstrijden. Ook werd hij als kunstenaar meermaals geselecteerd bij opdrachten voor openbare besturen. Met zijn kunstcreaties neemt hij deel aan expo’s in binnen- en buitenland. Zijn herkenbare robuuste gorilla’s, die deel uitmaken van de expo Human Unfolds Nature in progress, duiken her en der op en maken ondertussen deel uit van het vast decor in het Rivierenhof in Antwerpen. Op de Wevelgemse begraafplaats ontwierp hij een Vlindersteen voor sterrenkindjes. In 2023 realiseerde Atelier IZR i.h.k.v. 50 jaar E17 artistieke interventies op de daken van bedrijven langs die snelweg. Het zijn bobcats, die symbool staan voor het lenige ondernemerschap in de regio.

In Roeselare kun je ook een aantal werken van Maarten spotten: het werk ‘Peer’ dat in het Noordhof staat en door de stad werd aangekocht als één van de laureaten van de wedstrijd ‘Kunst in de Stad’ 2020, of het werk ‘Observatiepost’ aan de kop van de vaart. Voor het kunstproject The Green Line (2016) kreeg hij de opdracht om 2 mobiele tuinkamers te realiseren. Deze staan nu aan de kerk in Rumbeke opgesteld.

Kristof Santy

Kristof Santy wilde altijd al kunstenaar worden, maar mocht van thuis uit geen kunstonderwijs volgen. Van zijn werkplek haastte hij zich telkens naar zijn atelier om obsessief een eigen schilderstijl te ontwikkelen. Kennis deed hij op door het intensief bezoeken van tentoonstellingen en het aanleggen van een uitgebreide bibliotheek als bron van inspiratie. Als autodidact, met obsessieve wilskracht en onder impuls van Christoph Denys, leerkracht aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, heeft hij zich het kunstenaarschap eigen gemaakt.

In korte tijd is hij erin geslaagd artistiek te groeien en zich een herkenbare identiteit aan te meten. Zijn stijl is een kruising tussen 'imagerie populaire' (= verzamelnaam voor beeldproducties die de afgelopen eeuwen tegen een zeer lage prijs verkocht werden aan zowel landelijke als stedelijke bevolkingsgroepen. Onderwerpen: educatief, religieus, onderhoudend of decoratief. Het was de eerste methode van massacommunicatie via beeld. De eerste prenten werden verkocht op markten en door venters.) en de gestileerde schilderstijl van o.a. Jean Brusselmans, Philips Guston, Domenico Gnolis en Konrad Klamheck. Met zijn werken, die heel herkenbare dagdagelijkse verhalen vertellen en toegankelijk zijn, wil hij iedereen aanspreken. In zijn oeuvre ontdek je kenmerkende actuele tijdsbestedingen: gastronomie, volksevenementen, vakantietaferelen, huishoudelijk werk.

In mei 2021 organiseerde Thomas Serruys in zijn galerie in Brugge ‘Nijverheid I’, een eerste solo-expositie met werk van Kristof. De expo kreeg veel belangstelling en na een bezoek van toonaangevend curator Sasha Bogojev verscheen een recensie in het Californische kunstmagazine Juxtapoz waarin de expositie beschreven werd als “one of the strongest debutes we've witnessed in a long time”. En dan ging de bal internationaal snel aan het rollen. In juni 2021 werd Kristof gecontacteerd door internationale galeries die de kunstenaar willen vertegenwoordigen. Zo is zijn werk intussen te zien in galerij Unit London in Mayfair, M+B Gallery (Los Angeles), KönigZWEI (Wenen), WOAW gallery (Hong Kong) en Everyday Gallery (Antwerpen).

In de zomer van 2021 heeft Kristof de knoop doorgehakt om als professioneel kunstenaar zijn weg te banen in de kunstwereld. Zijn atelier annex woning bevindt zich in Roeselare.

In het project dat hij als Cultureel Ambassadeur wil creëren, trekt hij Roeselare binnen in zijn werk. Via 4 grote werken creëert hij een beeldend verhaal over Roeselare, gebaseerd op de volkskunst en mythologische vertellingen van Roeselare. Daarnaast wordt in 2023 een expo en een publicatie voorzien. Vooraf legt Kristof een visueel archief aan over volkskunst en mythologische verhalen, gelinkt aan Roeselare. Dit bronmateriaal vormt de basis voor de schilderijen en krijgt een plaats in de publicatie. Via deze werken brengt hij dus een stukje eigen terroir op internationaal niveau.

Stad Roeselare is met deze Cultureel Ambassadeur meteen ook bevoorrechte getuige van een kunstenaar die internationaal aan het doorbreken is.

Cultureel Ambassadeurs 2020-2023

Eind 2020 koos Stad Roeselare 3 Cultureel ambassadeurs #VANRSL. Het ambassadeurschap werd voor deze lichting met 1 jaar verlengd omwille van de coronapandemie.

  • Jasper Derluyn en Tore Tom Denys delen hun passie voor muziek en kregen toen de titel voor hun culturele prestatie die ook buiten de stadsgrenzen erkenning geniet.
  • Beeldend kunstenaar Nick Ervinck kreeg de titel voor zijn vernieuwend kunstproject dat het cultureel imago van Roeselare versterkt. Door de coronapandemie werd het cultureel ambassadeurschap met 1 jaar verlengd, ook van de 2 vorige lichtingen ambassadeurs.

Jasper Derluyn

Jasper Derluyn is beter gekend als JazzDee. Als DJ kan je hem wekelijks vinden bij optredens in België, waaronder ook op de grotere festivals zoals Couleur Café, Pukkelpop of Dour, maar ook vaak on stage in het buitenland zoals in Milaan, Tel Aviv, Berlijn, Amsterdam, Rotterdam, Parijs, … In 2019 stond hij op plaats 30 in de Belgische DJ top 100 tijdens de Red Bull Elekropedia Awards.

Deze jonge twintiger met Roeselaarse roots is niet enkel als DJ actief in binnen- en buitenland maar is daarnaast ook radio host, curator, promotor en zelfs graficus. Hij is curator en staat in voor de communicatie van het Listen!Festival, één van de grootste elektronische muziekfestivals in België. Hij werkt ook achter de schermen van Kiosk Radio in Brussel.

Hij is onder de naam Zeevaarder grafisch ontwerper voor affiches van evenementen o.a. Pelzen, Inval, Kop Van De Vaart, Plakband, … in Roeselare, maar ook voor Studio Brussel. Hij organiseert zelf events voor opkomend, lokaal talent in combinatie met internationale acts. Oorspronkelijk ontstaan in Roeselare, maar ondertussen uitgebreid naar Gent en Brussel. Hij wordt gezien als taste maker binnen de scene van de alternatieve muziek. Met deze titel wil hij het culturele gebeuren in Roeselare dichter bij de leefwereld van jongeren brengen.

Tore Tom Denys

Tore Tom Denys is geboren en getogen in Roeselare, maar woont intussen al meer dan 20 jaar in Wenen. De professionele tenor kan een indrukwekkend curriculum vitae voorschotelen.

In 2006 vervoegde hij de kern van Capilla Flamenca. Hij studeerde trompet aan het Conservatorium van Antwerpen en was zowel als concert- als solotrompettist wereldwijd te beluisteren. Van 1994 tot 1998 deed hij als lid van het World Youth Choir alle continenten aan, waarbij zijn interesse voor de oude muziek en de zangkunst steeds groeide en hij de trompet voor het zingen verwisselde. Hij was lid van het vocaal ensemble Currende waarmee hij verschillende cd’s opnam en hij was medestichter van het Goeyvaerts Consort.

In 1998 verhuisde hij naar Wenen en studeerde er zang. Hij werd opgenomen in het Arnold Schönberg Chor en ging als solist met dit koor op diverse tournees. Hij is lid van het koor van de Weense Staatsoper. Behalve zijn optredens bij diverse festivals in Oostenrijk is hij ook vaste solist bij de ensembles Noa, Armonico Tributo Austria, Cinquecento en Clemencic Consort. Hij is een veelgevraagd solist bij het Collegium Vocale Gent voor de specifieke polyfoniemuziek. Daarnaast is hij stichter en zanger van het ensemble Vivante, een ensemble voor oude muziek en van Dionysos Now!, een ensemble met focus op polyfonie.

Tore Tom Denys is een schoolvoorbeeld van hoe corona ademruimte kan geven aan nieuwe projecten. Door de lockdown was er opeens extra tijd beschikbaar om studiewerk te realiseren naar het werk van Adriaen Willaert, de 16de-eeuwse componist waarmee hij dezelfde roots deelt. Tore Tom Denys wenst hulde te brengen aan 1 van de grootste componisten uit de geschiedenis. Hij streeft ernaar om met zijn ensemble Dionysos Now! een hedendaagse neerslag te hebben van zijn meest markante signatuurwerken.

Met de titel Cultureel Ambassadeur van RSL wil Tore Tom Denys de passie en het vuur voor Adriaen Willaert opnieuw laten opflakkeren in binnen- en buitenland.

Nick Ervinck

Nick Ervinck is geboren in Roeselare, maar woont reeds geruime tijd in Lichtervelde. In Roeselare-Beveren heeft hij een 2de atelier/stockagelocatie. Op de fabrieksgebouwen van Maselis aan de kop van de vaart prijkt zijn 2000 m² grote tekening. Hij is een gevestigde naam binnen het hedendaagse nationale en internationale kunstlandschap. Zijn werk is opgepikt door kunstverzamelaars over de hele wereld en wordt getoond in tal van solo- en groepstentoonstellingen. Hij heeft een 15-tal exposities per jaar, een 4-tal opdrachten op jaarbasis voor publieke kunstrealisaties en daarnaast organiseert hij ook meerdere lezingen, workshops en atelierbezoeken. Hij neemt ook steeds meer het voortouw en engagement voor generatiegenoten.

In 2021 exposeerde Ervinck o.a. in Finland en dichter bij huis in Sint-Pieters-Kapelle, deelgemeente van Middelkerke. In de ontwijde kerk daar installeerde hij K.E.R.K. (Kunsthalle ERvincK), een feeëriek kunstuniversum. Ook nog in 2021 zette de lockdown Ervinck ertoe aan een virtueel museum te bouwen. In Museion gaat hij in dialoog met traditionele vormen van kunst en architectuur en plaatst hij zijn eigen werk naast bekende kunstwerken. Tijdens de zomer van 2023 bewonder je in K.E.R.K., Kunsthalle ERvincK architecturaal werk uit de beginperiode van Ervinck als kunstenaar. Nog in 2023 is voor het eerst het complete "HUMAN MUTATION" project te zien in AZ Delta Roeselare, de perfecte locatie voor de anatomische en cyborg wezens.

Nick Ervinck ontving al tal van prijzen: Prix Godecharle (2005), The Fortis Young Ones Award (2006), de Provinciale Prijs voor Schone Kunsten West Vlaanderen (2006), de Rodenbach Fonds Award (2008), Merit CODA Award (2013). In 2020 heeft hij de prestigieuze kunstprijs van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten gewonnen.

Zijn kunstproject bestaat uit een boekvoorstelling en lezing, gekoppeld aan de uitgave van een monografie, die zich toespitst op zijn recent werk. Maar daarnaast wordt een kunstproject in dialoog met de stad verder geconcretiseerd, waarbij aandacht is voor een expo, workshops met jongeren en interactie met het ruime publiek. Ook de lokale erkenning is voor een kunstenaar zeer belangrijk. Met dit cultureel ambassadeurschap wil Nick Ervinck ook zijn internationale erkenning projecteren op de stad Roeselare.

 

Maak kennis met nog enkele vroegere en huidige cultureel ambassadeurs

 

Eerdere Cultureel Ambassadeurs van Roeselare

Onze Cultureel Ambassadeurs voor Roeselare laten zich niet onbetuigd en veroveren gestaag binnen- en buitenland. Je kan hun doen en laten blijven volgen op hun websites.

Cultureel Ambassadeurs 2019-2022

Het ambassadeurschap werd met 1 jaar verlengd omwille van de coronapandemie.

Cultureel Ambassadeur 2018-2021

Het ambassadeurschap werd met 1 jaar verlengd omwille van de coronapandemie.

Cultureel Ambassadeurs 2017 -2019

Cultureel Ambassadeurs 2016 -2018

Cultureel Ambassadeurs 2015 - 2017

Cultureel Ambassadeurs 2014 - 2016

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?