Internationaal Orgelfestival

Wat? 

Stad Roeselare beschikt over een rijk en waardevol orgelpatrimonium. Wist je dat alle orgels samen de mogelijkheid bieden om een periode van 500 jaar orgelmuziek origineel weer te geven? Onze kerkorgels verdienen dan ook alle aandacht als cultureel erfgoed.

Het stadsbestuur en de Orgelkring Adriaen Willaert Roeselare, die in 2022 het veertigste werkjaar vierde, zetten daarom graag de kerkdeuren voor je open om je te laten genieten van het orgel in zijn volle glorie.

Internationaal Orgelfestival Adriaen Willaert

Het Internationaal Orgelfestival heeft zich ondertussen als vaste waarde gevestigd op de internationale orgelkaart en weet de kenners binnen de wereld van de orgelmuziek sterk te bekoren. Buitenlandse organisten zijn vragende partij om aan dit festival te mogen deelnemen.

Met de vrijetijdspas krijg je 50% korting op de kostprijs van deze concerten. Meer informatie en reserveren: www.organassociation-adriaenwillaert.com

Stadsorgelfestival Adriaen Willaert

Voor wie zich nog meer wil verdiepen in de boeiende geschiedenis en evolutie van de orgelcultuur vanaf de renaissance is er het Stadsorgelfestival. Deze miniconcerten duren een half uur en zijn bedoeld als kennismaking met orgelmuziek uit verschillende stijlperioden. Er worden verschillende orgeltypes bespeeld en na elk concert is een bezoek aan het orgel mogelijk. Voor de bespelingen staat Eric Hallein, artistiek leider en organist van de Orgelkring Adriaen Willaert, in. Alle concerten in het kader van het Stadsorgelfestival in Roeselare zijn gratis.

Er zijn er twee reeksen binnen dit Stadsorgelfestival:

  • Op vrijdag in de Sint-Michielskerk
  • Diversen

 

Het volledige programma van beide orgelfestivals lees je in de Concertkalender 2024.

Historiek Orgelkring Adriaen Willaert Roeselare

De Orgelkring Adriaen Willaert stak van wal in 1982. Als afstuderende student aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel en het Conservatorium van Maastricht werd Roeselarenaar Eric Hallein gestimuleerd door zijn toenmalige leraren om orgelconcertreeksen (her) op te starten in Roeselare. De stad beschikte immers over een uitgebreid orgelpatrimonium, sommige instrumenten waren vernield tijdens de oorlogen of waren omgebouwd erna. De naam Adriaen Willaert was er gekend en enkele orgelbouwers hadden zich in de loop van de geschiedenis in Roeselare gevestigd.

Het momentum was er in 1982, nadat de vroegere ‘Roeselaarse Orgelconcerten’ ter ziele gegaan waren in 1978. Die startten in 1961 naar aanleiding van de restauratie/transformatie door Johannes Klais uit Bonn van het Roeselaarse Philippe Forrestorgel uit 1882 in de O.-L.-Vrouwekerk. Toen al kwamen er veel bekende namen uit de Europese orgelwereld in Roeselare optreden. Organist Chris Dubois, orgelleraar aan de Roeselaarse muziekschool, was de artistieke inspirator van deze reeks.

De doelstelling van de nieuw op te richten vereniging stond al snel vast: concerten organiseren in meerdere kerken van de stad en dus op verschillende orgeltypes. Niet enkel orgelsolo, maar ook al eens aangevuld met vocale en instrumentale solisten en/of ensembles. Daarnaast versterkten themaconcerten, zoals rond de herdenking van de Wereldoorlogen, tentoonstellingen, twee concoursen en excursies naar het orgelpatrimonium van andere steden het aanbod.

Een belangrijke opdracht voor de Orgelkring Adriaen Willaert is het geven van advies bij herstellingen of restauraties van orgels. Jaarlijks brengt de vereniging hier dan ook verslag van uit bij de bevoegde stadsdiensten. Bij het sluiten of ontwijden van kerken zorgen ze ervoor dat de aanwezige instrumenten de nodige aandacht krijgen en ofwel ter plaatse blijven, zoals het Hooghuysorgel in Beitem, ofwel in een andere bestaande kerkruimte geplaatst worden. Dit laatste was zo het geval bij het koororgel (Ghislain Potvlieghe, 1994) van de ontwijde Sint-Amandskerk, dat in 2016 onder de naam ‘Adriaen Willaertorgel’ een mooie nieuwe locatie kreeg in de Sint-Michielskerk. In 2021 kreeg onder stimulans van de Orgelkring Adriaen Willaert het Paul Anneessens orgelpositief (ca. 1970) uit de kapel van Barnum een nieuwe bestemming in de Arme Klarenkerk, waar nooit eerder een orgel stond.

Eric Hallein, artistiek leider Organ Association-Adriaen Willaert en organist-titularis H. Bloedbasiliek Brugge: “Van klein roeibootje is de Orgelkring Adriaen Willaert na 40 jaar uitgegroeid tot een stevig cruiseschip dat vol vertrouwen verder vaart richting 50 jaar. De Orgelkring Adriaen Willaert Roeselare is ook opgenomen in de Organ Association Adriaen Willaert, met concerten in de bredere regio van Brugge en Roeselare. Roeselare komt hiermee als stad met aandacht voor het orgel duidelijk in de kijker, zowel nationaal als internationaal.”

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?