Stadsdichter van Roeselare

Wat? 

Sinds 2021 stelt Stad Roeselare telkens voor een periode van enkele jaren een volwassen stadsdichter aan. Die brengt poëzie, samen met het dichterscollectief Obsidiaan en het stadsbestuur, dichter bij de Roeselarenaar en zet Roeselare verder op de kaart als poëziestad. Daarnaast organiseert de Rodenbachstad sinds 2017 ook Junior Stadsdichter.

Stadsdichter 2024-2025

Dichter Steven Van Der Heyden werd eind januari 2024, op Gedichtendag en bij aanvang van het Gezellejaar, aangesteld als Stadsdichter van Roeselare. Hij heeft al een stevig parcours in de poëziewereld afgelegd. Met zijn gedichten probeert Steven de horizon te verlengen en de bodem uit de dagen te halen.

Gedichten van Steven Van Der Heyden verschenen in diverse tijdschriften, waaronder Het Liegend Konijn, Het Gezeefde Gedicht, De Revisor, Meander, De schaal van Digther en Ballustrada. Steven is klimaatdichter, lid van het collectief Obsidiaan, redactielid van het e-zine Roer.me en co-redacteur van uitgeverij Archipel.

In februari 2020 debuteerde hij bij Uitgeverij P met de duo-bundel “Tot ze koud is” . In februari 2023 verscheen zijn eerste solobundel “Filigraan” bij Uitgeverij P. In 2017 was hij deelnemend dichter aan het internationale kunstenfestival Watou. In 2018 werd hij genomineerd voor de Melopee poëzieprijs. Steven is de winnaar van de Rob de Vos prijs 2023.

Alhoewel Steven Van Der Heyden in Herzele woont, kent hij het reilen en zeilen van Roeselare als poëziestad. Steven is als actief en organiserend lid van Obsidiaan van bij aanvang betrokken bij en aanwezig op elk poëtisch initiatief dat sinds 2021 vanuit het dichterscollectief werd georganiseerd in Roeselare. Hij werkte op verschillende manieren actief mee aan de uitbouw van het huidige stadsdichterschap en dichtersnetwerk in Roeselare. 

Steven Van Der Heyden is de geknipte man om het stadsdichterschap zoals vormgegeven door Stadsdichter 2021-2023 Edward Hoornaert verder te ontwikkelen. Met zijn artistiek-creatief project wil hij poëzie en gastronomie met elkaar verbinden, inzetten op het domein welzijn en op de combo woord en beeld. Zijn poëzie wordt door de vorige Stadsdichter Edward Hoornaert omschreven als goede, bevattelijke en beeldende poëzie die een breed publiek kan bekoren, maar ook verdiepend is.

Als voorsmaakje alvast dit eerste gedicht dat Steven Van Der Heyden voor de stad schreef:

Nieuwe krijtlijnen

-ode aan Agrotopia-

 

In de moestuin van Europa licht een baken op

als zuiver groen gedachtengoed ingebed

op het fundament van stad en markt

 

De tuinbouw van de toekomst hecht zich

niet langer aan een horizon, zoekt opwaarts groei

bouwt marges in voor ongeschonden biotopen

 

Water strijkt er plooien uit onze oude denkpatronen

vormt de drijvende kracht waaruit nieuwe ideeën

ontkiemen tot de cirkel rond is

 

In microklimaten floreren dicht gezaaide gewassen

op een ritme van eb en vloed dikken ze stilte in

tot hotspot van mogelijkheden

 

Dataverkeer injecteert efficiëntie in groen DNA

Hier is nooit iets verloren, voeden insecten zich

met bevlogen ijver aan reststromen

 

Onder een hemel van glas laten we de armoede

failliet gaan, hongeren we de honger uit

besmetten onszelf met een helder geloof

in nieuwe wortels, laten nauwelijks een afdruk na

Wat doet de stadsdichter?

De stadsdichter werkt in hoofdzaak een artistiek en creatief project uit, in samenwerking met het dichterscollectief Obsidiaan. Hij ontwikkelt mee de literaire scene, schrijft onder meer vier stadsgedichten en vervult een vertegenwoordigersopdracht gelinkt aan Roeselare.

In samenwerking met Stad Roeselare en Obsidiaan organiseert hij elk najaar een publiek internationaal poëzietrefmoment. Inspiratie hiervoor wordt gehaald uit een gedicht van afwisselend Albrecht Rodenbach en Guido Gezelle.

Samenwerking met het dichterscollectief Obsidiaan

Steven Van Der Heyden wordt in zijn opdracht als stadsdichter ondersteund door Obsidiaan, een literaire vereniging én dichterscollectief dat zowel het poëzienetwerk rond de stadsdichter verder uitbouwt als de stadsdichter begeleidt bij zijn creatief en artistiek project. De samenwerking wordt geregeld via een protocol en vindt zijn bekroning in een jaarlijks netwerkmoment voor Nederlandstalige dichters in het Klein Seminarie.

Het dichterscollectief Obsidiaan heeft drie opdrachten:

1. De uitbouw van een dichtersnetwerk

Het dichtersnetwerk groeit en vernieuwt zich onder impuls van het collectief Obsidiaan. Dit netwerk toont zich jaarlijks met publieksmomenten, waarvan altijd één samenkomt in het Klein Seminarie. Het is vanzelfsprekend dat Stad Roeselare aanknoopt bij de rol van het Klein Seminarie als sterke historische broedplaats van Vlaamse dichters zoals Guido Gezelle, Hugo Verriest en Albrecht Rodenbach, pure talenten die de Vlaamse taal en cultuur weer aanzien gaven.

Voor dichters van Vlaanderen en Nederland die deze plek kunnen ontdekken tijdens het jaarlijks netwerkevent is dit een prachtige en inspirerende locatie. Dit kader speelt een niet te onderschatten rol bij de dynamiek en de creativiteit van het netwerk van dichters.

De jaarlijkse uitreiking van de Gezelle- of Rodenbachpennen door het stadsbestuur in samenwerking met de stadsdichter en Obsidiaan is een mooie bekroning die Stad Roeselare aanbiedt aan literair en poëtisch talent.

2. Een tweejaarlijkse voordracht voor een nieuwe stadsdichter

Het stadsdichterschap functioneert binnen dit netwerk van dichters. De uittredende stadsdichter en het dichterscollectief gaan in overleg en stellen om de twee jaar de kandidaten die in aanmerking komen voor het nieuwe stadsdichterschap voor met een gemotiveerd verzoek aan het stadsbestuur. Daarvoor werd een procedure uitgewerkt.

3. De ondersteuning en begeleiding van de stadsdichter

Het dichterscollectief begeleidt de nieuwe stadsdichter in zijn opdrachten, door niet enkel een ondersteunend kader en netwerk aan te bieden, maar door ook samen het creatief artistiek project te realiseren.

Daarnaast geeft het dichterscollectief de stadsdichter een platform om zich als stadsdichter kenbaar te maken: het biedt een podium, het begeleidt het wordingsproces van de stadsgedichten en het stelt zijn netwerk ter beschikking.

Bekijk ook:

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?