Gezinsraad

Wat? 

De gezinraad komt op voor de belangen van alle gezinnen in Roeselare en streeft naar een meer kind-en gezinvriendelijke stad.

De gezinsraad is samengesteld uit afgevaardigden van gezinsverenigingen en individuele leden. 

De opdrachten van de gezinsraad:

  • advies verlenen over het gezinsbeleid van Roeselare/beleid dat een invloed heeft op gezinnen. 
  • ondernemen van gezinsvriendelijke acties bv. project 'kindvriendelijke horeca', inspraakmomenten over speelruimte,...

 

De structuur van de gezinsraad:

  • een open Algemene Vergadering, toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd in gezinsthema's en het gezinsbeleid van de Stad
  • een stuurgroep met afgevaardigden uit de Algemene Vergadering
  • werkgroepen in functie van uitwerking van een project of actie.