Cultuurtrofee en Eretekens voor Cultuurverdienste

Wat? 

Het stadsbestuur, bijgestaan door de Cultuurraad, reikt jaarlijks een Cultuurtrofee en Eretekens voor Cultuurverdienste uit om het culturele leven in Roeselare aan te moedigen.

De Cultuurtrofee is bestemd voor een Roeselaarse persoon, vereniging, groep of instelling die een uitzonderlijke culturele prestatie geleverd heeft of die zich verdienstelijk gemaakt heeft op het culturele vlak. Op 14 oktober 2017 werd de Cultuurtrofee uitgereikt aan K-trolle vzw.

In de K-trolle vzw, gevestigd in een oude koffiebranderij in de Scharestraat, kan iedereen onderdak vinden. En dan hebben we het niet enkel over laagdrempeligheid, ook financieel, maar evenzeer over het doorbreken van hokjesdenken. Er is niet enkel expositieruimte, er is ook een podium, er is ruimte voor woord, erfgoed wordt er gekoesterd en de maatschappelijk reflex is steeds aanwezig.

Het cultuurcafé vormt een thuis voor beginnende kunstenaars én voor artiesten die al meer naam maakten. Bij K-trolle kan iedereen komen aankloppen met zijn meest onorthodoxe en wildste ideeën. De lijntjes waarbinnen er gekleurd wordt, liggen onmetelijk ver uiteen. Daardoor is K-trolle meteen ook een vaak gesolliciteerde partner voor samenwerkingsverbanden.

Een recente evolutie binnen de werking van K-trolle is het buiten de eigen muren breken. Met een grootse expositie in de brandweerkazerne bijvoorbeeld, of met hun engagement voor de Tramstatie tijdens de recentste editie van Open Monumentendag.

laureaat en kandidaten Cultuurtrofee 2017

 

Het Ereteken voor Cultuurverdienste wordt uitgereikt aan personen die zich minstens 25 jaar onafgebroken en vrijwillig hebben ingezet voor het culturele leven en dat in een Roeselaars(e) vereniging, gezelschap, orkest, koor of culturele instelling. Een persoon kan slechts één maal in zijn/haar culturele loopbaan het Ereteken voor Cultuurverdienste krijgen.

Tijdens de feestzitting in De Spil op 14 oktober 2017 kregen deze laureaten het ereteken: Hilda Detailleur (Onze-Lieve-Vrouwekoor Jubilate), Chris Dereere (ROSOG), Griet Flamée (Sint-Michielskoor), Vera Vanhee (vtbKultuur Rolarius Roeselare), Willy Boudrez (Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Rumbeke), Gino Bruneel ('t Souffleurke Rumbeke), Gilbert Coghe (Davidsfonds Rumbeke), Paul Debaes (Koninklijke Harmonie Het Gildemuziek Roeselare vzw), Didier Devriese (De Witte Spreeuwen Roeselare) en Roland Vanhoutte (Koninklijk Sint-Jozefskoor Roeselare). Proficiat aan allen!

laureaten Ereteken voor Cultuurverdienste 2017

 

Voorwaarden: 

Jaarlijks wordt aan alle Roeselaarse culturele verenigingen een oproep gedaan om kandidaturen, voorzien van de nodige documentatie en/of argumentatie, in te dienen. De criteria en modaliteiten in verband met het toekennen van de Cultuurtrofee en de Eretekens voor Cultuurverdienste, evenals informatie, kan je via onderstaande linken zien of bekomen bij het vrijetijdspunt. 

Voor 2018 is de deadline tot het indienen van kandidaten voor de Cultuurtrofee en voor de Eretekens voor Cultuurverdienste vastgelegd op 15 september. Alle dossiers dienen ingediend te worden bij het Vrijetijdspunt.