Fiscale attesten voor kinderopvang

Wat? 

Organiseert jouw Roeselaarse erkende vereniging opvangactiviteiten? Dan kan je aan de deelnemers een fiscaal attest bezorgen. Op deze manier kunnen ouders deze kost bij hun belastingsaangifte voegen.

Voorwaarden: 
  • Het moet gaan om opvangactiviteiten die buiten de normale lesuren vallen en dit voor kinderen beneden de 14 jaar of beneden de 21 jaar voor kinderen met een zware handicap.
  • Buiten de normale lesuren betekent dat het om initiatieven gaat, die plaatsvinden tijdens de schoolvakanties, in de weekends, maar ook om opvanginitiatieven vóór de aanvang van de lessen, gedurende de middagpauze en na de normale lesuren.
Hoe? 

Bezorg ons volgende gegevens en het attest wordt aan jouw vereniging bezorgd: 

  • Naam vereniging
  • Adres van de vereniging
  • Data van de opvangactiviteit
     

Daarna is het aan de vereniging om de attesten verder aan te vullen met de gegevens van de deelnemers. 

Uitzonderingen: 

Het lidgeld van de vereniging wordt uitdrukkelijk uitgesloten als opvangkost.
Dit betekent dat activiteiten behorende tot de gewone werking van sportclubs zoals bv. trainingen, tornooien, wedstrijden, stages, … niet in aanmerking komen, ook al worden daarvoor naast het lidgeld eventueel nog extra kosten aangerekend en/of gebeuren deze activiteiten in de schoolvakanties.

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?