Subsidies voor duurzame projecten

Wat? 

Het Klimaatfonds #VANRSL is een unieke kans om projecten te ondersteunen die inspelen op duurzaamheid, ontmoeting stimuleren en een sociaal karakter hebben.

Voorwaarden: 

Alle verenigingen of samenwerkingen tussen verenigingen die actief zijn op het grondgebied van de Stad Roeselare.

Onder vereniging wordt verstaan:

  • Een vereniging wordt opgericht bij een overeenkomst tussen twee of meerdere personen, leden genaamd. Zij streeft een belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten.
  • De vereniging kan ook een feitelijke vereniging zijn. Een feitelijke vereniging is een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, beheerst door de overeenkomst tussen de partijen.

 

Om aanspraak te kunnen maken op een projectsubsidie mogen de commerciële activiteiten van de vereniging louter een bijkomstig karakter hebben. Verenigingen zoals bovenstaand gedefinieerd mogen partnerschappen sluiten met organisaties die wel een winstoogmerk hebben.

Hoe? 
  • Via een jaarlijkse projectoproep kunnen projecten worden ingediend
  • De procedure na indienen bestaat uit drie stappen
    • 1) Ontvankelijkheidstoets: voldoet het project aan alle minimumcriteria
    • 2) Samenstellen van – en beoordeling door een jury
    • 3) Selectie en scoring per project door een jury op basis van 5 selectiecriteria

 

Het indienen van projecten is mogelijk tot en met 27 oktober 2023. De officiële aankondiging van de ondersteunde projecten zal plaatsvinden op 23 november tijdens een bijeenkomst van de Klimaatcoalitie #VANRSL.

Dien je project hier in.

Prijs? 

Van 2.500 tot 10.000 euro ondersteuning per project, beoordeeld door een jury.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?