Vrijetijdspas voor verenigingen

Wat? 

Mensen die het financieel niet zo breed hebben, denken vaak dat deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten voor hen te duur zal zijn. Nochtans is vrijetijdsparticipatie van groot belang om mensen de kans te geven zich te ontplooien in onze samenleving.

Onze verenigingen hebben mee de sleutel in handen om deze doelgroep bij het vrijetijdsaanbod te betrekken. Eén van de manieren is door het werken met een vrijetijdspas.

Sinds 2015 moeten verenigingen die aanspraak willen maken op structurele subsidies de tarieven van de vrijetijdspas verplicht toepassen

  • 50% korting op lidgelden
  • 50% korting op deelname aan activiteiten
  • Voor meerdaagse activiteiten waarvan de deelnameprijs meer is dan € 200 wordt een minimale korting van € 100 toegekend.

 

Verenigingen worden vervolgens financieel gecompenseerd door de stad, zodat deze kost niet ten laste valt van de vereniging zelf.

Hoe? 

De Stad voorziet tijdens het jaar 3 compensatiemomenten voor verenigingen:

  • Januari - april (oproep halfweg mei)
  • Mei - augustus (oproep halfweg september)
  • September - december (oproep halfweg januari)
     

Deze oproepen tot compensatie gebeuren via mail naar de contactpersonen van de verenigingen en worden ook bekend gemaakt via de nieuwsbrieven.

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?