Subsidie voor jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Wat? 

Dit reglement beoogt de financiële ondersteuning van organisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (3 tot 30 jaar) in Roeselare. Het aanbieden vertaalt zich in een regelmatige werking die zich op langere termijn (3 jaar) ontwikkelt. Door de werking op langere termijn te ondersteunen, kan er structureel gewerkt worden met de beoogde doelgroep.

 

  Voorwaarden: 

  Organisaties kunnen de subsidie aanvragen als:

  • de organisatie jeugdwerk organiseert voor maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren
  • de organisatie een aanbod en doelpubliek heeft in Roeselare. De maatschappelijke zetel ligt in Roeselare of er is een afdeling in Roeselare
  • aan bezitters van een vrijetijdspas een korting van minimaal 50% wordt toegekend op lidgelden en eendagsactiviteiten. Voor meerdaagse activiteiten is er een korting van 50% voor een maximale deelnameprijs van € 200. Indien de meerdaagse activiteit duurder is dan € 200 wordt minimaal € 100 korting toegekend
  Hoe? 

  Een aanvraag indienen kan driejaarlijks. De volgende aanvraagronde vindt plaats in 2025. 

  Vraag hier je subsidie aan 

   

  x
  Kan ik je helpen?
  Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?