Subsidie voor jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Wat? 

Dit reglement beoogt de financiële ondersteuning van organisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (3 tot 30 jaar) in Roeselare. Het aanbieden vertaalt zich in een regelmatige werking die zich op langere termijn (3 jaar) ontwikkelt. Door de werking op langere termijn te ondersteunen, kan er structureel gewerkt worden met de beoogde doelgroep.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?