Subsidies voor muziekevenementen

Wat? 

Stad Roeselare zet in op de ondersteuning van muziekfestivals en muziekevenementen, die door burgers en /of verenigingen georganiseerd worden. Hiervoor werd het reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen ontwikkeld, waarbij organisatoren van financiële en logistieke steun kunnen genieten.

Voorwaarden: 
  • Het muziekevenement/muziekfestival vindt plaats in Roeselare.
  • Gedurende dit evenement organiseer je minimum drie aaneensluitende muzikale optredens.
  • Op alle communicatie vermeld je het logo van stad Roeselare en het logo van de vrijetijdspas.
     

De voorwaarden zijn opgenomen in het subsidiereglement voor muziekevenementen.

Hoe? 
  • Je vraagt de subsidie online aan via het digitaal aanvraagformulier.
  • Het formulier kan per trimester ingediend worden ten laatste op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?