Subsidies voor muziekevenementen

Wat? 

Stad Roeselare zet in op de ondersteuning van muziekfestivals en muziekevenementen, die door burgers en /of verenigingen georganiseerd worden. Hiervoor werd het reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen ontwikkeld, waarbij organisatoren van financiële en logistieke steun kunnen genieten.

Voorwaarden: 
 • Het muziekevenement/muziekfestival vindt plaats in Roeselare.
 • Gedurende dit evenement organiseer je minimum drie aaneensluitende muzikale optredens.
 • Op alle communicatie vermeld je het logo van stad Roeselare en het logo van de vrijetijdspas.
   

De voorwaarden zijn opgenomen in het subsidiereglement voor muziekevenementen.

Hoe? 
 • Je vraagt de subsidie online aan via het digitaal aanvraagformulier.
 • In 2021 zijn er uitzonderlijk drie aanvraagdata, rekening houdend met de onzekere situatie voor festivalorganisatoren:
  • Uiterlijk 1 maart 2021
  • Uiterlijk 1 juni 2021
  • Uiterlijk 1 december 2021
 • Deze aanvraagdata staan los van het tijdstip waarop het festival zal plaatsvinden.

 

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?