Info voor verenigingen

Wat? 

Mensen die het financieel niet zo breed hebben, denken vaak dat deelname aan vrijetijdsactiviteiten niet voor hen is, aangezien dit toch te duur zal zijn. Nochtans is vrijetijdsparticipatie van groot belang om mensen de kans te geven zich te ontplooien in onze samenleving.

Onze verenigingen hebben mee de sleutel in handen om deze doelgroep bij het vrijetijdsaanbod te betrekken. Eén van de manieren is door het werken met een vrijetijdspas.

Voorwaarden: 

Sinds 2015 dienen verenigingen, die aanspraak wensen te maken op structurele subsidies, de tarieven van de vrijetijdspas verplicht toe te passen bij het innen van het lidgeld en bij deelname aan de activiteiten (minimaal 50% korting bij beiden). Verenigingen worden vervolgens financieel gecompenseerd door de stad, zodat deze kost niet ten laste valt van de vereniging zelf.

Hoe? 

Je kan de compensatie aanvragen via dit webformulier.

Hoe werkt de compensatie?
De stad voorziet tijdens het jaar minimum twee compensatiemomenten voor verenigingen:

  • Eerste oproep: april – begin mei. Prognose uitbetaling: eind juni.
  • Tweede en laatste oproep: samen met de aanvraag voor basis- en werkingssubsidies (15 oktober). De aanvraag tot deze compensatie is mee geïntegreerd in het aanvraagformulier voor basis- en werkingssubsidies. Prognose uitbetaling: begin december.

Deze oproepen tot compensatie gebeuren via mail naar de contactpersonen van de verenigingen en worden ook bekend gemaakt via de nieuwsbrieven.

Welke periodes komen in aanmerking tot compensatie?
Het referentiepunt is de indiening op 15 oktober, samen dus met de aanvraag basis- en werkingssubsidies. Alle tussenkomsten die nog niet meegenomen werden in de berekening basis- en werkingssubsidies mogen ingebracht worden tijdens de volgende compensatieronde(s).

Heb je vragen hieromtrent? Richt die aan vrijetijd [at] roeselare.be.