Info voor verenigingen

Wat? 

Mensen die het financieel niet zo breed hebben, denken vaak dat deelname aan vrijetijdsactiviteiten niet voor hen is, aangezien dit toch te duur zal zijn. Nochtans is vrijetijdsparticipatie van groot belang om mensen de kans te geven zich te ontplooien in onze samenleving.

Onze verenigingen hebben mee de sleutel in handen om deze doelgroep bij het vrijetijdsaanbod te betrekken. Eén van de manieren is door het werken met een vrijetijdspas.

Voorwaarden: 

Sinds 2015 dienen verenigingen, die aanspraak wensen te maken op structurele subsidies, de tarieven van de vrijetijdspas verplicht toe te passen bij het innen van het lidgeld en bij deelname aan de activiteiten (minimaal 50% korting bij beiden). Verenigingen worden vervolgens financieel gecompenseerd door de stad, zodat deze kost niet ten laste valt van de vereniging zelf.

Hoe? 

De deadline voor de compensatie-aanvraag (januari tot april) is verstreken. 

Hoe werkt de compensatie?
De stad voorziet tijdens het jaar drie compensatiemomenten voor verenigingen:

  • Januari - april (oproep halfweg mei)
  • Mei - augustus (oproep halfweg september)
  • September - december (oproep halfweg januari 2020)

Deze oproepen tot compensatie gebeuren via mail naar de contactpersonen van de verenigingen en worden ook bekend gemaakt via de nieuwsbrieven.

Heb je vragen hieromtrent? Richt die aan vrijetijd [at] roeselare.be.

 

x
Kan ik je helpen?