Affiches op aanplakborden

Wat? 
Het aankondigen van activiteiten van culturele, sportieve, recreatieve, sociale, godsdienstige of andere aard, kan o.a. gebeuren via aanplakken van affiches op de stedelijke aanplakborden.
Voorwaarden: 

Algemene bepalingen

 • Aankondigingen van activiteiten of evenementen moeten zowel qua lay-out als qua tekst esthetisch verantwoord zijn. 
 • Per aankondiging mag er maximum 30% van de beschikbare ruimte benut worden voor private handelspubliciteit.
   

Voorwaarden aanvraag

De organisator brengt 33 affiches binnen in het Vrijetijdspunt. De affiches worden binnengebracht ten minste 30 kalenderdagen voor de start van de activiteit waarvoor er publiciteit gemaakt wordt. De medewerker van het Vrijetijdspunt bekijkt of er voldaan werd aan de voorwaarden voor opmaak van de affiche. Indien er aan de voorwaarden werd voldaan, worden de affiches uitgehangen aan de aanplakborden (Dit gebeurt ten vroegste 21 kalenderdagen voor start van de activiteit).

Voorwaarden opmaak

 • De tekst op de affiches mag uitsluitend een mededeling bevatten over het tijdelijke evenement.
 • De affiches mogen een maximale oppervlakte van een A2-formaat hebben of 2478 cm2.
 • Op de affiches moet duidelijk de verantwoordelijke uitgever worden vermeld (naam, adres en telefoonnummer van een natuurlijk persoon).
   

Voorwaarden voor het aanplakken

 • Op de gemeentelijke aanplakborden mag enkel aangeplakt worden door de stadsdiensten. Het is verboden deze aanplakkingen te beschadigen, af te scheuren, te bevuilen of op eender welke wijze te bedekken. 
 • De affiches zullen ten vroegste 21 kalenderdagen voor datum van de activiteiten en evenementen worden aangeplakt.
 • Indien er meer aanvragen zijn dan beschikbare aanplakruimte, beslist het college van burgemeester en schepenen. Stadsinfo, overheidsinformatie en info van de stedelijke adviesraden krijgen steeds voorrang.
   

Voorwaarden opkuis

Niet-vergunde aanplakkingen zullen onmiddellijk door de stadsdiensten worden verwijderd. Deze verwijdering gebeurt op last en kosten van degene die ze plaatste of indien deze onbekend is ten laste van de aanvrager of verantwoordelijke uitgever. 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?