Bedeling flyers en promotiemateriaal

Wat? 

Aankondigen van activiteiten van culturele, sportieve, recreatieve, sociale, godsdienstige of andere evenementen kan via de bedeling van flyers en/of het bedelen van promotiemateriaal.

 • Onder flyers wordt verstaan: het bedelen van drukwerk en folders.
 • Onder promotiemateriaal wordt verstaan: het bedelen van gadgets, monsters, blikjes, proevertjes, enz.
Voorwaarden: 

Algemene bepalingen

 • Aankondigingen van activiteiten of evenementen moeten zowel qua lay-out als qua tekst esthetisch verantwoord zijn.
 • Per aankondiging mag er maximum 30% van de beschikbare ruimte benut worden voor private handelspubliciteit.

Voorwaarden aanvraag

De bedeling van flyers en/of promomateriaal moet ten minste 30 kalenderdagen op voorhand aangevraagd worden via het digitale evenementenloket. Na beslissing wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gebracht.

Voorwaarden opmaak

 • De maximale grootte van een flyer bedraagt 310 cm2 (A5-formaat)
 • Op de flyer moet duidelijk zichtbaar de verantwoordelijke uitgever worden vermeld (naam, adres en telefoonnummer van een natuurlijk persoon) en de zin 'niet op de openbare weg gooien'.
 • Het commercieel flyeren wordt enkel toegelaten ter bevordering van het Roeselaars handelsgebeuren langs de straten opgesomd in de toelating.

Voorwaarden bedeling

 • De bedeling mag enkel plaatshebben op het voetpad.
 • De vrije doorgang van het verkeer en de voetgangers mag niet worden belemmerd of gehinderd.
 • De bedelers mogen zich niet opdringen aan het publiek.
 • De drukwerken en geschriften mogen niet op voertuigen of tussen bagagedragers van fietsen worden achtergelaten of op de openbare weg gegooid worden.
 • De bedelers moeten de goedgekeurde aanvraag steeds kunnen tonen.
 • Als de bedeling van de flyers/promomateriaal op dinsdag gebeurt, mag het marktgebeuren niet worden verstoord. De bedeling mag bijgevolg niet gebeuren in de gangen van de markt.
 • Voor de bedeling op de stedelijke domeinen is een voorafgaande schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen nodig.

Voorwaarden opkuis

Na bedeling moeten alle achtergelaten flyers op de plaats van de bedeling en in een perimeter van 100 meter rond de plaatsen van de bedeling worden opgeruimd. Niet opgeruimde alsook nog niet bedeelde flyers of promomateriaal moeten terug worden meegenomen en mogen niet worden gedeponeerd in de stadsvuilnisbakken. Indien dit wel gebeurt, worden deze verwijderd ten laste en op kosten van de aanvrager of van de verantwoordelijke uitgever.

Hoe? 

Een vergunning voor het bedelen van flyers en promotiemateriaal kun je via het online evenementenloket aanvragen of in het Vrijetijdspunt.

Wat meebrengen? 

Bij de online aanvraag voeg je een voorbeeld van je flyer of promotiemateriaal toe. 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?