Tijdelijke wegwijzers plaatsen

Wat? 

Activiteiten van culturele, sportieve, recreatieve, sociale of godsdienstige aard of andere evenementen kunnen worden aangekondigd door het plaatsen van tijdelijke wegwijsbordjes. De tekst op het bordje mag uitsluitend een mededeling bevatten over het tijdelijke evenement. De wegwijsbordjes mogen geen handelspubliciteit bevatten, noch een commercieel karakter vertonen. De wegwijsbordjes mogen een maximale oppervlakte van A5-formaat of 310 cm² hebben.

Voorwaarden: 

Voorwaarden aanvraag

Het plaatsen van tijdelijke wegwijzers langs de openbare weg moet ten minste 30 kalenderdagen op voorhand worden aangevraagd via het evenementenloket. Na beslissing wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gebracht.

Voorwaarden plaatsing

 • De bordjes moeten op voldoende afstand van de rijbaan worden geplaatst, nl. minstens één meter van de rand van de weg en van kruispunten.
 • De bordjes mogen de zichtbaarheid niet hinderen.
 • De bordjes mogen niet vastgemaakt worden aan de beplanting of aan bomen, noch worden geplaatst in het openbaar groen of de bloemperken, noch aan de openbare verlichting, verkeersborden, bloembakken of vuilnisbakken, aan signalisatie of brugleuningen worden bevestigd of worden aangebracht aan voorzieningen van nutsmaatschappijen.
 • De aanvrager neemt de nodige maatregelen om deze onder alle weersomstandigheden in goede staat te houden.
 • Alle verantwoordelijkheid m.b.t. schade of ongeval berust bij de aanvrager.
 • Alle schade aan derden ten gevolge van de geplaatste wegwijsbordjes valt ook ten laste van de aanvrager.

De toelating wordt enkel gegeven voor het plaatsen van deze tijdelijke wegwijsbordjes op de stadswegen van Roeselare.

Wanneer dergelijke bordjes op gewestwegen worden geplaatst, moet toelating worden gevraagd aan het Gewest.
 

Voorwaarden opkuis

 • De wegwijsbordjes mogen slechts drie kalenderdagen voor de activiteit of het evenement worden geplaatst en moeten de dag na het gebeuren worden weggenomen.
 • Het bevestigingsmateriaal waarmee de bordjes worden vastgemaakt, wordt bij verwijdering van de bordjes verwijderd en meegenomen. Het aantal bordjes wordt beperkt tot maximaal drie per straat.
 • Alle niet-rechtmatig geplaatste bordjes worden weggenomen door de stadsdiensten.
 • De verwijdering en eventuele vernietiging van de bordjes door de stadsdiensten gebeurt ten laste en op kosten van degene die ze geplaatst heeft of, indien die persoon onbekend is, ten laste van de aanvrager of de verantwoordelijke uitgever. Weggenomen bordjes worden niet teruggegeven en zijn onmiddellijk eigendom van de stad. Dat is ook het geval wanneer de vergunde bordjes niet tijdig worden verwijderd of er te vroeg worden geplaatst.
Wat meebrengen? 
 • Bij de online aanvraag voeg je een voorbeeld van je parcours toe. 
 • Wanneer je de vergunning aanvraagt via het loket, dan breng je het parcours mee.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?