Vergunning voor het afvuren van vuurwerk

Wat? 

Iedere persoon die vuurwerk afsteekt, moet daarvoor een schriftelijke machtiging van de burgemeester hebben.

Voor de nacht van 31 december op 1 januari is geen schriftelijke machtiging nodig. Tijdens oudejaarsnacht mag enkel feestvuurwerk door en besteld voor particulieren afgestoken worden tussen 23 u. en 2 u.

Er bestaan twee soorten machtigingen:

 1. Wanneer je als particulier vuurwerk afvuurt op privaat domein.

 2. Wanneer je als groep of organisatie vuurwerk afvuurt op privaat of openbaar domein. (vb. wijkcomité, vereniging, organisator evenement).

 

 

Voorwaarden: 

Veilig omgaan met vuurwerk

 1. Koop alleen het (noodzakelijke) vuurwerk bij erkende verkooppunten. Een particulier mag volgens FOD Economie tot één kg pyrotechnisch sas aankopen en bijhouden voor eigen gebruik.
 2. Koop alleen legaal vuurwerk (CE-markering verplicht: BE/3 letters - 4 cijfers/D), maak zeker nooit zelf vuurwerk of knoei er niet mee.
 3. Berg vuurwerk veilig op, achter slot en grendel, in een gesloten (blikken) doos, op een koele en droge plek, buiten bereik van kinderen en huisdieren. Stop het nooit in je zak.
 4. Lees steeds aandachtig de gebruiksaanwijzing en volg nauwkeurig alle voorschriften (doe dit de avond voor dat je het vuurwerk gebruikt en zeker niet net voor het afsteken).
 5. Het voorbereiden en afschieten van vuurwerk is enkel bestemd voor volwassenen (ouder dan 16 jaar).
 6. Blijf nuchter voor en tijdens het afschieten. Zorg dat er één nuchter persoon is aangeduid, die over het geheel van het vuurwerk en de toeschouwers waakt.
 7. Draag goede kledij in katoen of wol en zeker geen nylon.
 8. Ontsteek vuurwerk steeds buiten, op een open en veilige plaats en let op de windrichting: niet bij droog hout, tuinhuisjes en strooien daken, sluit de ramen en deuren van jouw woning.
 9. Zorg ervoor dat je steeds voldoende water of een brandblusser in de buurt hebt.
 10. Hou toeschouwers op voldoende afstand (minstens zes meter) en zet dieren (honden en paarden) op een veilige plaats. Hou ook rekening met schrikreacties van dieren op geluid of zien van vuur. Het is verplicht geluidsarm vuurwerk te gebruiken, dit zorgt ervoor dat de dieren niet geterroriseerd worden door luide knallen.
 11. Steek het vuurwerk aan met een speciale aansteeklont, niet met lucifers of een aansteker. Steek vuurwerk nooit uit je hand af, gooi nooit met vuurwerk en ontsteek elk vuurwerk afzonderlijk. Bundelen is levensgevaarlijk!
 12. Steek pijlen alleen af in een PVC-buis of in een lege PET-fles met zand. Richt de pijlen in een veilige, gewenste richting. Probeer in te schatten waar het vuurwerk zal neerkomen en richt nooit vuurwerk op mensen of dieren!
 13. Ga na het ontsteken van het vuurwerk minstens zes meter (= zes flinke stappen) achteruit.
 14. Steek nooit kapot vuurwerk af. Steek weigeraars nooit opnieuw af. Gier er een emmer water over en laat eventjes liggen.
 15. Ruim na afloop alle resten en weigeraars op, zodat kinderen er niet mee kunnen spelen. De meeste ongelukken gebeuren de dag erna, door vuurwerk(resten) opnieuw af te steken.

Mocht het toch misgaan: bel 112

Bij brandwonden: "EERST WATER EN DE REST KOMT LATER"

Folder FOD Economie

Hoe? 

Voor de nacht van 31 december op 1 januari is geen schriftelijke machtiging nodig. Tijdens oudejaarsnacht mag enkel feestvuurwerk door en besteld voor particulieren afgestoken worden tussen 23 u. en 2 u.

Indien nodig vraag hier de machtiging(en) aan.

Uitzonderingen: 

Nieuw de laatste jaren zijn de wensballonnen. Deze wensballon wordt opgelaten door gebruik te maken van een brander of open vlam waarbij lucht wordt verwarmd in een ballon. Het afkoelen van de warme lucht in de ballon kan deze doen dalen. Een plotse windstoot of hoog obstakel kan het traject van de ballon veranderen. De ballon kan neerkomen of blijven hangen op het obstakel terwijl de open vlam nog niet gedoofd is. Een open vlam is een gevaarlijke ontstekingsbron voor vele brandstoffen.

Daarom is het in Roeselare verboden om wensballonnen op te laten. Bij overtreding kan een gemeentelijke administratieve sanctie opgelegd worden.

x
Kan ik je helpen?