Vergunning voor het afvuren van vuurwerk

Wat? 

Er bestaan 2 soorten machtigingen:

 1. Wanneer je als particulier vuurwerk afvuurt op privaat domein.
 2. Wanneer je als groep of organisatie vuurwerk afvuurt op privaat of openbaar domein. (vb. wijkcomité, vereniging, organisator evenement).
   

Vul hier jouw aanvraag in.

Vuurwerk oudejaarsnacht

Voor de nacht van 31 december op 1 januari is geen schriftelijke machtiging nodig. Tijdens oudejaarsnacht mag enkel feestvuurwerk door en besteld voor particulieren afgestoken worden tussen 23 u. en 2 u.

Veilig omgaan met vuurwerk

Koop alleen het (noodzakelijke) vuurwerk bij erkende verkooppunten. Maak zeker nooit zelf vuurwerk of knoei er niet mee.

 • Een particulier mag volgens FOD Economie tot één kg pyrotechnisch sas aankopen en bijhouden voor eigen gebruik.
 • Koop alleen legaal vuurwerk (CE-markering verplicht: BE/3 letters - 4 cijfers/D)
   

Berg vuurwerk veilig op. Stop het nooit in je zak.

 • achter slot en grendel
 • in een gesloten (blikken) doos
 • op een koele en droge plek
 • buiten bereik van kinderen en huisdieren.
   

Lees steeds aandachtig de gebruiksaanwijzing en volg nauwkeurig alle voorschriften (doe dit de avond voor dat je het vuurwerk gebruikt en niet net voor het afsteken).

 • Het voorbereiden en afschieten van vuurwerk is enkel bestemd voor volwassenen (ouder dan 16 jaar).
 • Blijf nuchter voor en tijdens het afschieten. Zorg dat er één nuchter persoon is aangeduid, die over het geheel van het vuurwerk en de toeschouwers waakt.
 • Draag goede kledij in katoen of wol en zeker geen nylon.
 • Ontsteek vuurwerk steeds buiten, op een open en veilige plaats en let op de windrichting: niet bij droog hout, tuinhuisjes en strooien daken, sluit de ramen en deuren van jouw woning.
 • Zorg ervoor dat je steeds voldoende water of een brandblusser in de buurt hebt.
 • Hou toeschouwers op voldoende afstand (minstens zes meter) en zet dieren (honden en paarden) op een veilige plaats. Hou ook rekening met schrikreacties van dieren op geluid of zien van vuur.
 • Steek het vuurwerk aan met een speciale aansteeklont, niet met lucifers of een aansteker. Steek vuurwerk nooit uit je hand af, gooi nooit met vuurwerk en ontsteek elk vuurwerk afzonderlijk. Bundelen is levensgevaarlijk!
 • Steek pijlen alleen af in een PVC-buis of in een lege PET-fles met zand. Richt de pijlen in een veilige, gewenste richting. Probeer in te schatten waar het vuurwerk zal neerkomen en richt nooit vuurwerk op mensen of dieren!
 • Ga na het ontsteken van het vuurwerk minstens zes meter (= zes flinke stappen) achteruit.
 • Steek nooit kapot vuurwerk af. Steek weigeraars nooit opnieuw af. Giet er een emmer water over en laat eventjes liggen.
   

Ruim na afloop alle resten en weigeraars op, zodat kinderen er niet mee kunnen spelen. De meeste ongelukken gebeuren de dag erna, door vuurwerk(resten) opnieuw af te steken.

Gebruik bij voorkeur diervriendelijk en geluidsarm vuurwerk

 

Mocht het toch misgaan: bel 112

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?