Welzijnshuis

Vandaag en morgen

Openingsuren

Vandaag: tot en van tot (enkel op afspraak)
Morgen:Gesloten
Welzijnshuis
Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare
Telefoon051 80 59 00
welzijnshuis [at] roeselare.be

Het Welzijnshuis is een samensmelting van het vroegere Sociaal huis ‘WelWel’ en het OCMW. Elke burger kan er terecht met welzijnsvragen.

Wanneer kom je best bij ons langs?

Ons aanbod

  • Het Welzijnshuis doet aan rechtenverkenning en biedt administratieve ondersteuning bij het uitputten van sociale voordelen, premies en subsidies.
  • Personen met beperkte financiële middelen kunnen er leefloon, financiële en/of materiële steun aanvragen.
  • Ook wie moeite heeft met het beheren van zijn budget of wie te maken heeft met schulden, kan terecht bij het Welzijnshuis. Er worden diverse vormen van budget-en schuldhulpverlening aangeboden.
  • Het Welzijnshuis biedt in bepaalde gevallen ook ondersteuning bij het zoeken naar een gepaste job. Men begeleidt ook mensen die op zoek zijn naar gepaste vrijetijdsbesteding. Het Welzijnshuis heeft een eigen vrijetijdsaanbod gericht naar mensen met beperkte financiële middelen.
  • Je kan er ook terecht voor woon- en energieadvies. Daarnaast biedt men ondersteuning aan personen die geconfronteerd worden met tijdelijke huisvestingsproblemen.
  • Tenslotte biedt het Welzijnshuis tijdelijke materiële steun aan nieuwkomers en begeleidt men deze personen in hun integratieproces.

Zitdagen externe partners

In het Welzijnshuis vinden er op verschillende momenten zitdagen plaats van externe partners. Hieronder vind je een overzicht. 

Overzicht zitdagen Welzijnshuis

Rest van de week

Zondag 24/02/19
Gesloten

Sluitingsdagen

Maandag 22/04/19Paasmaandag
Woensdag 01/05/19Feest van de Arbeid
Donderdag 30/05/19O.L.H.-Hemelvaart
Vrijdag 31/05/19Brugdag
Maandag 10/06/19Pinkstermaandag
Donderdag 11/07/19Feest Vlaamse Gemeenschap
Vrijdag 12/07/19Brugdag
Donderdag 15/08/19O.L.V.-Hemelvaart
Vrijdag 16/08/19Brugdag
Vrijdag 01/11/19Allerheiligen
Maandag 11/11/19Wapenstilstand
Woensdag 25/12/19Kerstmis