Hulp bij aanvraag kinderopvang met inkomenstarief (kindcode)

Wat? 

Zal je kind naar een kinderopvang gaan waar de dagprijs bepaald wordt door jouw inkomen? Dan heb je een attest inkomenstarief/kindcode nodig. Het inkomenstarief is afhankelijk van:

 • Het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen.
 • Het aantal kinderen ten laste.
   

In vier gevallen geldt een individueel verminderd tarief:

 • Tarief pleegkind: voor de opvang van een pleegkind.
 • Tarief gedaald inkomen: als jouw inkomen of het inkomen van een andere persoon die meetelt om het tarief te berekenen, gedurende drie opeenvolgende maanden met minstens 20% gedaald is.
 • Tarief leefloon: als jij of de andere persoon van wie het inkomen meetelt, een leefloon ontvangt.
 • Tarief OCMW: als het voor jou financieel onmogelijk is om het vastgestelde tarief, het tarief leefloon, tarief pleegkind of tarief gedaald inkomen te betalen.
Voorwaarden: 

Om een prijs volgens jouw inkomen te kunnen betalen, heb je een attest inkomenstarief/kindcode nodig van Kind en Gezin.
Zonder dit attest kun je niet terecht bij een opvang waar je moet betalen volgens je inkomen.

Hoe? 

Je vraagt je attest inkomenstarief best aan in de maand voorafgaand aan de maand waarin jouw kind voor het eerst naar de opvang gaat:

 • Je registreert jezelf met jouw e-ID of federaal token op de website van Kind en Gezin.
 • Via de website wordt jouw inkomenstarief berekend.
 • Als je alle stappen hebt doorlopen, ontvang je een attest.
 • Dit attest bezorg je aan de kinderopvang.
   

Als je aanspraak maakt op één van de vier individueel verminderde tarieven (zie hierboven onder 'wat?'), dan moet Kind en Gezin een nieuw inkomensattest opmaken. Je verzamelt bewijsstukken:

 • Voor het tarief pleegkind is een attest van de pleeggezinnendienst nodig.
 • Voor het tarief gedaald inkomen is een aanslagbiljet nodig. Wie geen aanslagbiljet heeft, kan ook de inkomensgegevens van de 3 voorbijgaande maanden gebruiken.
 • Voor het tarief leefloon is een bewijs van het leefloon van het Welzijnshuis nodig.

Voor het individueel verminderd inkomenstarief ga je langs bij het Welzijnshuis. Indien je recht hebt op een individueel verminderd inkomenstarief zal het Welzijnshuis hiervoor het nodige doen.

Je bezorgt de kindcode van het inkomenstarief en de nodige bewijsstukken aan Kind en Gezin per post of per e-mail via attestikt [at] kindengezin.be. Kind en Gezin zal een nieuw attest aanmaken en het jou per e-mail of post bezorgen. Dit nieuwe attest bezorg je dan aan jouw kinderopvang.
 

Indien je hulp nodig hebt om het attest inkomenstarief aan te vragen, dan kun je hulp vragen in het Welzijnshuis.

Wat meebrengen? 
 • Jouw identiteitskaart en pincode.
 • Jouw e-mailadres en paswoord om in te loggen. Indien je geen e-mailadres hebt, kan het Welzijnshuis je helpen om een e-mailadres aan te maken.
Prijs? 

In een kinderopvang waar de prijs bepaald wordt door het inkomen, betaal je minimaal 5,15 euro per dag, maximaal betaal je 28,59 euro per dag.