Grafmonumenten

Wat? 

Graftekens op graven dienen te voldoen aan bepaalde criteria. 

Tweedehands grafteken

Jaarlijks worden meer dan 100 grafzerken door onze medewerkers weggenomen. We voorzien een mogelijkheid om deze grafmonumenten aan te kopen om opnieuw te gebruiken. De nabestaanden die hier gebruik van willen maken, dienen zelf een aannemer aan te stellen om het grafteken te verplaatsen en aan te passen. Hiervoor kan geen beroep worden gedaan op de stadsdiensten.

Je dient hiervoor een aanvraag in bij de dienst Burgerzaken. De keuze van dit grafteken kan gebeuren in overleg met de begraafplaatsbeheerder.

Peter- meterschap graven

Organisaties, personen of groepen kunnen het peter- of meterschap over grafmonumenten verwerven voor een periode van 10 jaar. Ze verbinden zich ertoe het monument indien nodig te restaureren en te onderhouden. Het grafmonument blijft eigendom van de stad, met dezelfde voorwaarden als bij een concessie.

Hergebruik graven

Je kan een bestaand grafmonument of kelder ter plaatse in bruikleen nemen om er stoffelijke overschotten of urnen in te begraven. Enkel grafmonumenten die door het college ter beschikking worden gesteld, komen in aanmerking voor hergebruik. De aanvrager restaureert en onderhoudt het grafmonument. De stad blijft eigenaar van het grafmonument/kelder, ook na renovatie.

Prijs? 
  • 50 euro
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?