Registratieplicht bij huiskatten

Wat? 

Je kat moet geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd zijn, zodat jullie snel herenigd kunnen worden als je kat zou weglopen of slachtoffer worden van het verkeer.

Registratie kat

Hoe? 

De identificatie en registratie gebeurt door de dierenarts. Ook wijzigingen in de gegevens (bijv. een adreswijziging, verandering van eigenaar, verandering van telefoonnummer) worden door de dierenarts doorgegeven. Dus als je verhuist, geef je je nieuw adres door via je dierenarts.

Regelgeving: 

Sedert 1 november 2017 moeten alle huiskatten geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd zijn in de centrale databank CatID.

De actie van Stad Roeselare voor het verkrijgen van een premie voor het chippen en registreren van een huiskat werd stopgezet sedert april 2020. Deze einddatum werd reeds in 2019 bepaald bij de goedkeuring van het subsidiereglement door het college van burgemeester en schepenen op 11 maart en de gemeenteraad van 25 maart 2019.

De dienst Leefmilieu & Dierenwelzijn is momenteel een alternatief aan het voorbereiden.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?