Arbeidskaart - arbeidsvergunning

Wat? 

Buitenlanders die gedurende maximaal 90 dagen in België willen wonen en werken, hebben daarvoor een papieren arbeidskaart nodig. Op basis van die arbeidskaart mogen ze tijdens de beperkte duur van hun tewerkstelling in België werken. Hun werkgever heeft in dat geval een arbeidsvergunning nodig.

Buitenlanders die langer dan 90 dagen in België willen wonen en werken, hebben daarvoor een gecombineerde vergunning ('single permit') nodig.

Arbeidskaarten (A, B en C) die vóór 1 januari 2019 zijn afgeleverd, blijven geldig tot hun vervaldatum.

Voorwaarden: 

Een werkgever in Vlaanderen mag pas een buitenlandse werknemer in dienst nemen als hij binnen een redelijke termijn niemand vindt op de arbeidsmarkt om de openstaande vacature in te vullen.

Vrijstelling

Verschillende categorieën van buitenlandse werknemers hebben geen speciale toelating nodig om in België te wonen en te werken. Dat geldt onder meer voor onderdanen van een van de EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Uitzonderingen:

Behoor je tot een van de onderstaande groepen? Dan vraag je een arbeidskaart en -vergunning aan met een maximumduur van 12 maanden:

  • stagiair
  • au-pairjongere
  • tewerkstelling met een Europese Blauwe Kaart
  • grensarbeider (buitenlandse werknemer die in België werkt, maar er niet woont)

Hoe? 

Een aanvraag om in het land te verblijven met het oog op werk voor een periode van meer dan 90 dagen wordt ingediend bij de dienst Economische Migratie. De aanvraag bevat zowel de documenten aangaande de tewerkstelling, als de documenten inzake het verblijf. De gecombineerde vergunning wordt afgeleverd door de Dienst Vreemdelingenzaken en bevat zowel de toelating tot arbeid als de toelating tot verblijf. Er worden bijgevolg voor deze aanvragen geen papieren arbeidskaarten meer uitgereikt. Het verblijfsdocument ('single permit') bevat een vermelding inzake de toelating tot arbeid.


Indien het verblijf en de tewerkstelling een beoogde geldigheid hebben van maximaal 90 dagen, dan blijft de bestaande procedure van toepassing en is de procedure tot gecombineerde vergunning niet van toepassing. Indien betrokkene niet vrijgesteld is van arbeidskaart, wordt een papieren arbeidskaart afgeleverd. Het verblijf van betrokkene is beperkt tot deze korte duur van de tewerkstelling.


Let wel: naast een tewerkstelling en verblijf van maximaal 90 dagen worden enerzijds de plaatsing van een au-pair jongere, en anderzijds de tewerkstelling van stagiairs, Europese Blauwe Kaart en grensarbeiders (buitenlandse werknemers die zich niet vestigen in België tijdens hun tewerkstelling in België) volgens de oude procedure toegepast. De geldigheid van deze arbeidskaarten wordt niet beperkt tot negentig dagen!

Uitzonderingen: 

Onderdanen van de Europese Unie en van Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland hebben geen arbeidskaart of arbeidsvergunning nodig. Voor andere vrijstellingen en afwijkingen kan je terecht bij de provinciale Dienst Economische Migratie.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?