Vraag om voornaam of familienaam te veranderen

Wat? 

Familienamen en voornamen kan je enkel veranderen als er grondige redenen voor bestaan.

Voorwaarden: 

Je moet een gemotiveerde, grondige reden hebben om jouw naam of voornaam te willen wijzigen.

Hoe? 

Om een wijziging van de familienaam aan te vragen moet je een gemotiveerde aanvraag, met duidelijke vermelding van de redenen indienen bij de Federale overheidsdienst Justitie.
Het verzoekschrift moet je aangetekend verzenden naar het volgende adres :
Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel
tel 02 542 67 01 (03)

De Federale overheidsdienst Justitie stuurt je een afschrift van het besluit. Na betaling van registratierechten moet de verzoeker zich aanbieden met het afschrift: 

 • Bij de dienst Burgerzaken van jouw geboorteplaats.
 • Bij de dienst Burgerlijke Stand in Brussel, als je niet in België geboren bent.

Dit moet gebeuren binnen de 60 dagen na de registratie.


Om een wijziging van de voornaam aan te vragen moet er een verzoekschrift ingediend worden bij de dienst Burgerzaken. De dienst Burgerzaken zal vervolgens de nodige onderzoeken verrichten en zal een beslissing nemen binnen de drie maanden na de indiening van het verzoek.

Wat meebrengen? 

Wijziging voornaam

 • Jouw identiteitskaart. 
 • Een verzoekschrift waarmee je de aanvraag indient om jouw voornaam te wijzigen.
 • Een verklaring op eer (wanneer het gaat om een wijziging van de voornaam naar aanleiding van een geslachtswijziging).

Wijziging familienaam

 • Jouw identiteitskaart (je zal een aanvraag krijgen om die te vernieuwen).
 • Een afschrift van het geregistreerd koninklijk besluit van naamsverandering.
Prijs? 
 • Bij een verandering van een familienaam bedraagt het registratierecht 49 euro.
 • Bij een toevoeging van een naam of partikel en bij een vervanging van een hoofdletter door een kleine letter betaal je 140 euro.
 • De procedure voor een voornaamsverandering is gratis.
Uitzonderingen: 

Net als bij het opnemen van de voornamen in de akte van geboorte, dient de ambtenaar van de burgerlijke stand er op toe te zien dat de gevraagde voornamen geen aanleiding geven tot verwarring en zij de verzoeker of derden niet kunnen schaden. Voornamen die – op zichzelf beschouwd of samengenomen met de familienaam – belachelijk, hatelijk, absurd of choquerend zijn, moeten worden geweigerd, net als voornamen die slechts uit één enkele letter of een opeenvolging van medeklinkers bestaan.

Regelgeving: 
 • Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).
 • Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?